Proiectul noului Cod al subsolului a fost votat, astăzi de Parlament în prima lectură. Documentul are ca scop instituirea cadrului normativ în vederea folosirii raționale a subsolului pentru satisfacerea necesarului de materie primă minerală și a altor necesități ale economiei naționale, sporirea securității lucrărilor și diminuarea efectelor negative asupra mediului.

Noul Cod al subsolului specifică cerințele de exploatare a zăcămintelor de substanțe minerale utile și de prelucrare primară a materiei prime, printre care aplicarea tehnologiilor raționale, ecologic inofensive; executarea lucrărilor în condiții sigure pentru oameni, mediu și construcții; respectarea schemelor tehnologice aprobate privind prelucrarea materiei prime minerale nepericuloase pentru viața și sănătatea lucrătorilor și populației, precum și pentru mediul înconjurător; folosirea rațională a deşeurilor producției etc.

Potrivit documentului, desfășurarea activității în domeniul subsolului va putea fi realizată în baza unei autorizații de folosire a subsolului, care va fi eliberată gratuit. Autorizația va putea fi acordată pentru fiecare activitate în parte sau pentru mai multe activități, precum cele care vizează cercetarea geologică a subsolului; exploatarea substanțelor minerale utile; folosirea golurilor miniere; depozitarea deșeurilor în subsol; organizarea obiectivelor geologice protejate de stat; colectarea materialelor geologice de colecție; exploatarea instalației de gestionare a deșeurilor extractive. Totodată, va fi simplificată procedura de obținere a actelor permisive pentru activități de explorare a subsolului. Autorizațiile vor fi acordate în termene restrânse, cu respectarea principiilor de transparență și de utilizare eficientă a resurselor minerale, iar taxele de participare la concurs pentru agenții economici vor fi excluse.

Noul cod mai prevede stabilirea garanției financiare pentru refacerea mediului, care va fi necesară încă la etapa de proiectare a lucrărilor, pentru a reduce la minimum efectele negative ale exploatărilor miniere. Garanția financiară va fi restituită agentului economic în măsura în care acesta va executa lucrările de reabilitare a spațiilor asupra cărora s-a intervenit. În cod sunt stipulate și condițiile de folosire a subsolului în alte scopuri decât extragerea substanțelor minerale, cum ar fi utilizarea golurilor miniere, precum și cele de construire pe suprafețele cu zăcăminte și cu alte resurse ale subsolului.

Alte prevederi ale proiectului se referă și la atribuțiile autorităților publice în domeniul gestionării și protecției subsolului; taxele pentru folosire a subsolului; controlul de stat asupra folosirii raționale și protecției subsolului; cooperarea internațională în domeniul folosirii și protecției subsolului etc.

Potrivit autorului inițiativei legislative, Ministerul Mediului, finalitatea urmărită prin aprobarea Codului subsolului este de a avea un nivel cât mai înalt de transparență în activitatea instituțiilor care reprezintă interesele statului în domeniul cercetării, monitorizării și exploatării resurselor minerale în mod sustenabil, coerența între acte normative și simplificarea procedurii de obținere a actelor permisive privind atribuirea în folosință a sectoarelor de subsol.

Opoziția parlamentară BCS a calificat această lege ca fiind în interesul "mafiei din construcții și a drumarilor". Deputații socialiști și comuniști au criticat conceptul noului Cod al subsolului care în opinia lor nu rezolvă una din problemele din acest domeniu cea cu referire la revitalizarea carierelor și impactul asupra mediului

Proiectul noului Cod al subsolului urmărește armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, transpunând parțial mai multe directive europene. Documentul urmează a fi examinat de Parlament și în lectura a doua.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE