Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Codul Urbanismului și Construcțiilor (CUC). Acesta va reglementa toate ariile conexe domeniului - de la amenajarea teritoriului, autorizarea și executarea lucrărilor de proiectare și construcție, până la controlul calității lucrărilor.

Totodată, noul Cod vine să soluționeze mai multe probleme esențiale ce țin de legislația în domeniu și va preveni interpretarea abuzivă a prevederilor legale. Astfel, în urma aprobării Codului Urbanismului și Construcțiilor, va fi anulat conceptul de autorizare tacită, în temeiul căruia au fost comise un șir de încălcări în domeniu. De asemenea, va fi simplificată procedura de emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare și a autorizației de construire/desființare, în cazul localităților cu o populație de până la 3000 de locuitori. De procedura simplificată vor beneficia aproximativ 679 de localități - estimativ 1,5 milioane de locuitori.

În același timp, va fi stabilit statutul, obligațiile și responsabilitățile specialiștilor în domeniu și va fi creat Registrul de stat al companiilor din domeniul urbanismului și construcțiilor.

În plus, Codul prevede extinderea listei lucrărilor de construcție care se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizație de construire. Totodată, certificatul de urbanism și autorizația de construire/desființare pentru obiectele declarate de utilitate publică de interes național vor fi eliberate de către instituția din subordinea organului central de specialitate.

„Aprobarea Codului va reduce o serie de acțiuni infracționale întâlnite frecvent, cum ar fi: construirea pe terenuri pentru care nu se deține dreptul de proprietate, modificarea construcțiilor prin acțiuni care pot pune în pericol viața oamenilor sau mediul înconjurător, întocmirea ori semnarea proiectelor pentru construcție de către persoane care nu dețin acest drept”, a menționat ministrul Andrei Spînu.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE