Comisia protecție socială, sănătate și familie a aprobat raportul la proiectul de lege pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății, care prevede trecerea spitalelor raionale din subordinea consiliilor raionale în gestiunea Ministerului Sănătății. Potrivit autorilor, deputați ai Fracțiunii parlamentare ”Partidul Acțiune și Solidaritate”, măsura va duce la creșterea calității serviciilor pentru pacienți, prin majorarea investițiilor, asigurarea unei planificări sistemice a serviciilor și eficientizarea managementului spitalicesc.

Proiectul prevede transmiterea în proprietatea statului cu titlu gratuit a bunurilor și terenurilor Instituțiilor medico-sanitare publice Spitale raionale. De asemenea, se introduce noțiunea de „instituție medico-sanitară publică regională”. Excepție din prevederile proiectului propus fac spitalele fondate de Comitetul executiv al UTA Găgăuzia.

Autorii argumentează că, în prezent, fondatorii spitalelor raionale, consiliile raionale nu fac investiții și nu asigură un management calitativ, iar oamenii suferă din cauza lipsei medicamentelor, a organizării proaste, a echipamentelor depășite și a condițiilor nesatisfăcătoare.

Totodată, se menționează că toate spitalele raionale vor continua să funcționeze și, mai mult ca atât, investițiile în aceste instituții vor crește. Astfel, cetățenii vor beneficia de servicii de calitate, prestate conform profilului și capacității fiecărui spital.

14.12.2022 Ședința Comisiei protecție socială, sănătate și familie

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE