Infrastructura telecomunicaţională din Moldova este insuficient de dezvoltată, lipseşte o serie întreagă de servicii informaţionale şi soluţii tehnologice, fapt care se manifestă prin izolarea parţială a ţării noastre de spaţiul informaţional global unic. Despre aceasta s-a discutat în cadrul şedinţei condusă de preşedintele Vladimir Voronin dedicată chestiunilor de ţin de instalarea şi exploatarea reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova.

La şedinţă u participat prim-viceprim-ministrul, ministrul economiei şi comerţului, Igor Dodon, ministrul dezvoltării informaţionale, Pavel Buceaţchi, şeful Serviciului Informaţii şi Securitate, Artur Reşetnicov, şeful Serviciului Grăniceri, Igor Colenov, directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Sergiu Sîtnic, consilierul Preşedintelui în problemele dezvoltării informaţionale, Valeri Diozu.

Participanţii la consfătuire au discutat nivelul dezvoltării spaţiului telecomunicaţional al republicii, menţionînd că „Lipsa unei reţele ramificate a canalelor cu viteză înaltă de transmitere a datelor a condiţionat formarea unui preţ înalt al serviciilor Internet pe piaţa internă”.

Preşedintele a cerut asistenţei să întreprindă măsuri în vederea depăşirii stării de lucruri existente în domeniul instalării şi exploatării comunicaţiilor electronice la frontiera de stat, menţionînd lipsa unei viziuni de perspectivă a Ministerului Dezvoltării Informaţionale în ce priveşte sfera tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale.

Potrivit comunicatului, „Vladimir Voronin a subliniat imperfecţiunea cadrului legislativ-normativ care reglementează sfera tranzitului de date la frontiera de stat, fapt ce nu contribuie la consolidarea suveranităţii ţării”.

Drept rezultat al discuţiilor purtate, în sarcina Guvernului a fost pusă accelerarea acţiunilor privind depăşirea situaţiei create. Ministerele şi departamentele de resort trebuie să asigure sprijinul pentru agenţii economici în construcţia sistemelor de tranzit transfrontalier de date în cadrul legislaţiei existente. Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene urmează să asigure dezvoltarea şi actualizarea bazei normative în domeniul fluxului transfrontalier de date, să creeze un mecanism al inventarierii şi dezvoltării standardelor administrative.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE