Proiectul de lege privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă a fost aprobat de Parlament în a doua lectură. Este al doilea proiect din pachetul de legi privind activitatea SIS. După votul în prima lectură, au fost organizate în jur de 20 de dezbateri publice, la care au fost examinate amendamentele, obiecțiile și propunerile Comisiei de la Veneția privind această inițiativă legislativă. A fost revizuită lista măsurilor contrainformative care vor putea fi realizate de către Serviciul de Informații și Securitate. Totodată, aceste măsuri vor fi autorizate de către un judecător de la Curtea de Apel Chișinău, iar recursurile vor fi examinate de către un complet din trei judecători de la Curtea Supremă de Justiție. În afară de aceasta, a fost introdus un mecanism mai riguros și mai eficient de control în ceea ce privește securizarea informațiilor.

Măsurile speciale contrainformative autorizate prin eliberarea mandatului judecătoresc se vor putea aplica pentru investigarea următoarelor fapte ce prezintă pericol deosebit pentru securitatea statului:

-acţiuni îndreptate spre schimbarea prin violenţă a orânduirii constituţionale, subminarea sau lichidarea suveranităţii, independenţei sau integrităţii teritoriale a ţării;

-activitatea ce contribuie, în mod direct sau indirect, la desfăşurarea de acţiuni militare împotriva ţării sau la declanşarea războiului civil;

-acţiuni militare sau alte acţiuni violente care subminează temeliile statului;

acţiuni care au ca scop răsturnarea prin violenţă a autorităţilor publice legal alese;

-acţiuni care favorizează apariţia de situaţii excepţionale în transport, comunicaţii electronice, la obiectivele infrastructurii critice;

-trădarea de patrie, spionajul, activitatea informativă ilegală, complotul împotriva Republicii Moldova, culegerea neautorizată de informaţii;

-atentarea la viaţa, sănătatea sau inviolabilitatea demnitarilor Republicii Moldova şi demnitarilor străini, membrilor lor de familie, care beneficiază de protecţie de stat;

-sustragerea de armament, muniţii, tehnică de luptă, substanţe explozive, radioactive, otrăvitoare, substanţe stupefiante, toxice şi de altă natură, contrabanda cu acestea, producerea, folosirea, transportarea şi păstrarea lor ilegală, dacă prin aceasta se aduce atingere intereselor de asigurare a securităţii de stat;

-constituirea sau participarea la activitatea entităților neconstituționale, organizaţiilor sau grupărilor ilegale care pun în pericol securitatea statului;

-activităţi de terorism, finanţarea sau asigurarea materială a actelor teroriste.

Măsurile vor putea fi aplicate persoanei despre care există suspiciuni rezonabile documentate că pregăteşte, întreprinde tentative de comitere sau că a comis una sau mai multe dintre faptele indicate mai sus. Ulterior, persoana va fi informată despre măsurile care au fost aplicate.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE