Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a prezentat rezultatele unui control efectuat la întreprinderea municipală „Apă-Canal Chișinău”, menționând că a identificat o gestionare ineficientă a contractelor, depășirea valorilor cheltuielilor, inclusiv lipsă de acțiuni pentru reducerea pierderilor de apă în sistem. ANRE a menționat că va remite raportul Procuraturii Generale. Într-o reacție, Primăria Chișinău a calificat raportul Agenției drept „atacuri murdare și absolut nefondate”.

ANRE a anunțat că, pe 7 iulie, Consiliul de Administrație al instituției a examinat un raport cu privire la rezultatele controlului activității întreprinderii „Apă-Canal Chișinău”, pentru perioada 2020-2022.

Instituția a declarat că în rezultatul controlului au fost constatat următoarele:

– gestionarea ineficientă a contractelor cu BERD și BEI, în special din cauza incapacității respectării unor condiții și clauze contractuale, precum și a tergiversării implementării proiectelor investiționale, nerambursării creditelor în termenele stabilite, care a generat cheltuieli ineficiente în valoare de 3 922 737,07 euro (79,0 mil. lei), iar perioada de realizare planificată inițial 2015-2020 s-a extins până în anul 2023. La situația din 01.01.2023, investițiile nefinalizate (aflate în curs de execuție) au constituit 755,1 mil. lei, fiind de 3,7 ori mai mari ca investițiile realizate în anii 2020-2022;

– societatea este expusă unui risc major de incapacitate de plată a obligațiunilor scadente. La situația din 31.12.2022 soldul mijloacelor bănești a constituit 13,1 mil. lei, pe când obligațiunile scadente au constituit 692,6 mil. lei;

– urmare a neglijenței manifestate în cadrul procesului de planificare, de modificare a planurilor investiționale și ulterioara includere în Raportul privind realizarea investițiilor efectuate, S.A. „Apă-Canal Chișinău” a ratat posibilitatea recuperării prin intermediul tarifelor reglementate a investițiilor realizate în valoare de 47,0 mil. lei;

– operatorul nu și-a onorat obligația de a prezenta anual documentele necesare pentru actualizarea tarifelor și a ratat includerea în cheltuielile de bază, luate în calculul tarifului aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a circa 13,0 mil. lei;

– având o situație financiară precară, conducerea operatorului a agravat-o și mai tare, prin depășirea în fiecare an a valorilor cheltuielilor de bază aprobate de către ANRE cu circa 25-34%;

– nu au fost luate măsurile necesare pentru reducerea pierderilor de apă în sistem, în scopul creșterii eficienței sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare. În rezultat, consumul tehnologic și pierderile de apă au fost depășite considerabil față de cele aprobate de către ANRE (cu 88,5% în anul 2020, cu 75,3% în anul 2021 și, preliminar, cu 73,5% în anul 2022), înregistrând cheltuieli nejustificate (neacceptate prin tarif) în sumă de 44,9 mil. lei;

– societatea nu a aplicat principiul eficienței maxime la cheltuielile minime la achiziționarea bunurilor materiale, fiind admise cheltuieli ineficiente în sumă de 3,4 mil. lei.

ANRE a precizat că „a obligat conducerea S.A. „Apă-Canal Chișinău” în termen de 3 luni să întreprindă acțiuni în vederea redresării situațiilor expuse și constatate, inclusiv asigurării continuității prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare”.

„Raportul va fi remis Procuraturii Generale și Consiliului municipal Chișinău pentru examinare conform competenței a acțiunilor persoanelor responsabile ale societății, prin prisma legislației în vigoare și emiterea deciziilor ce se impun”, au adăugat reprezentanții Agenției.

Reprezentanții Primăriei au spus că „persoanele de la ANRE care primesc peste un milion de lei salariu anual de la cetățenii Republicii Moldova nu au nici competențe profesionale, nici mandat pentru a face o analiză economico-finaciară a întreprinderii și de a se pronunța în acest sens”.

„ANRE, conform competențelor, stabilește tarifele și noi am văzut ce tarife a stabilit la gaz, la energia electrică și altele, sărăcind populația la indicația PAS. Calificăm aceste atacuri murdare și absolut nefondate ca fiind o nouă parte componentă a activităților electorale ale PAS, începute deja ilegal la această etapă prin reprezentanții săi în teritoriu, încălcând grav prevederile legislației în vigoare”, au spus reprezentanții Primăriei.

Totodată, aceștia au adăugat că „acțiunea ANRE, ar fi ca și cum Direcția Locativ – Comunală ar depune un demers la Procuratură cu privire la neexecutarea atribuțiilor funcționale ale Guvernului”.

„Totodată, așteptăm să se expună referitor la situația de la ”Apă-Canal Chișinău” și reprezentanții Agenției Sanitar Alimentar – Veterinare, consilierul președintelui pentru drepturile omului, Comisia parlamentară pentru educație și vreun candidat PAS la Telenești”, se arată în declarația Primăriei.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE