Combaterea fenomenului corupției în domeniul de reglementare a mediului de afaceri și activității antreprenoriale, rămâne o provocare pentru autorități și necesită o atenție sporită. Or, evoluția acestuia în raport cu rolul major al business-ului în ceea ce privește dezvoltarea economico-socială, se răsfrânge direct asupra bunăstării țării: crearea locurilor de muncă, atragerea investițiilor, plata taxelor și impozitelor în bugetul local și cel public național, contribuția la dezvoltarea locală și cea regională, respectiv creșterea nivelului de trai al populației, acestea sunt principalele constatări prezentate astăzi de către Centrul Analitic Independent Expert-Grup în cadrul evenimentului de lansare a studiului „Riscurile de corupție în domeniul controalelor de stat și activității de întreprinzător” realizat cu suportul National Endowment for Democracy (NED).

„Impactul riscurilor de corupție în acest domeniu este grav şi afectează atît mediul de afaceri, cît şi societatea în general. Multitudinea dosarelor penale intentate de către CNA, dar şi rezultatele testelor de integritate profesională, aplicate în privința agenților publici cu atribuții de control, demonstrează probabilitatea înaltă de materializare a riscurilor de corupere activă/pasivă, abuzul /depășirea atribuțiilor de serviciu, fals în acte publice etc. Controlul de stat asupra activității de întreprinzător şi eliberarea actelor permisive sunt prin definiție domenii vulnerabile, expuse riscurilor de corupție. Această afirmație este susținută atât de statistica de combatere a corupției, de numărul mare de cauze penale intentate, cât și de informațiile din mass-media și studiile efectuate de ONG-urile specializate în acest sens. Ne dorim cu toții o deschidere şi o implicare activă a managerilor entităților evaluate în soluţionarea deficienţelor constatate şi implementarea planurilor de integritate adoptate.” a declarat Olga Ţîju, Șef Direcţie Evaluare Instituțională, CNA Republica Moldova.

Potrivit directorului executiv Expert-Grup, Adrian Lupușor, „Cu toți cunoaștem faptul că fenomenul corupției reprezintă o problemă stringentă pentru dezvoltarea economică a țării noastre.  În viziunea noastră, combaterea corupției ține de guvern, dar este foarte important să fie și un rol activ al societății civile, al mass-media, al mediului de afaceri, al sindicatelor și al tuturor agenților de dezvoltare. Scopul studiului lansat astăzi este să informăm și să creștem nivelul de conștientizare a întregii societăți despre lacunele existente în cadrul legal și cel instituțional care alimentează riscurile de corupție, în așa mod ne  propunem să ajutăm conducerea țării, dar în același timp să punem o presiune, oarecum, pozitivă pe guvern ca să accelereze reformele din domeniul corupției. Țin să menționez faptul că nu trebuie să uităm de problemele fundamentale care se perpetuează pe parcursul a 30 de ani de existență a țării noastre și care nu trebuie ignorate, chiar dacă în ultima vreme ne confruntăm cu un șir de crize și urgențe fără precedent. Rezultatele studiului prezentat astăzi elucidează cei mai importanți factori care alimentează riscurile de corupție și sperăm că acest studiu va servi ca bază de discuții în cadrul acestui eveniment, dar la fel, va impulsiona activitatea guvernului, donatorilor și ale altor instituții în vederea combaterii riscurilor de corupție din domeniul controalelor de stat și activității de întreprinzător.”

Prezentă la eveniment, doamna Secretar de stat al  Ministerului Muncii și Protecției sociale, Corina Ajder, a subliniat faptul că „Numărul de companii supuse inspecției muncii în Republica Moldova este foarte mic – sub 1% - în comparație cu media europeană de 10-15% din companii. De asemenea, un inspector face în medie 2  controale pe lună, pe când  media europeană este de 10 controale pe lună.  Dacă ne uităm la indicatorii privind numărul controalelor efectuate, putem observa că  presiunea este una destul de mică. În cadrul ministerului am lansat un proces prin care vrem să profesionalizăm inspecția muncii la mai multe nivele  astfel încât  inspecțiile să fie mai eficiente și să existe un proces mai clar, o comunicare mai bună, dar și, să oferim Inspecției Muncii condițiile necesare ca să-și poată exercita mandatul, în special privind munca nedeclarată. De asemenea, vom introduce noi criterii de risc pentru avea un proces mai bun de analiză a riscurilor astfel ca inspecțiile să aibă loc acolo unde există riscuri și indicatori clari că s-ar putea să existe abuzuri.”

Autorul studiului lansat astăzi, Grigore Vieru, analist politici publice în cadrul Expert-Grup, a venit cu o serie de recomandări privind diminuarea și combaterea riscurilor de corupție în cadrul controalelor de stat și actvității de întreprinzător, și anume:

  • Aplicarea pe deplin a măsurilor operate în cadrul reformei regulatorii privind simplificarea procedurilor de eliberare a actelor permisive prin înlăturarea aspectelor birocratice și maximizarea activității ghișeelor unice. Extinderea oportunităților digitale pentru IMM în acest sens.
  • Materializarea demersurilor anterioare de instituire a funcției Avocatului Poporului pentru drepturile antreprenorilor. 
  • Examinarea oportunității instituirii unei linii verde de informare și consultare în cadrul ODA, similar liniei de telefon a FISC-ului, privind inspecțiile, actele permisive și alte probleme asociate activității de reglementare a afacerilor.
  • Accelerarea implementării măsurilor de asigurare a integrității instituționale în cadrul instituțiilor cu tangențe în reglementarea afacerilor: implementarea managementului riscurilor de fraudă și corupție, instituirea și asigurarea funcționalității mecanismului avertizorilor de integritate.
  • Asigurarea transparenței proceselor de eliberare a actelor permisive în construcții.
  • Activitatea Comisiei CEMT crează dubii cu privire la deciziile luate în vederea redistribuirii Autorizațiilor CEMT. Acestea contravin cadrului legal. Îmbunătățirea guvernanței aferente activității comisie CEMT de validare a autorizațiilor eliberate transportatorilor. Digitizarea și automatizarea la maximum a procesului pentru a reduce la intervențiile potențiale ilegale ale agenților publici. 

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE