Guvernul va propune Parlamentului un proiect de lege privind simplificarea activității SRL-urilor în R. Moldova. Potrivit vicepremierului, ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba  această reformă va oferi mai multă libertate pentru creșterea și dezvoltarea SRL-urilor, iar interdicțiile la nivel de lege vor fi minime.

Proiectul prevede inovații în cadrul legal, noi posibilități în procesul decizional, mai multe drepturi pentru asociați, precum și simplificarea mai multor proceduri. Pentru modificarea acestei legi, a fost constituit grupul de lucru, format din reprezentanții Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerului Justiției, Consiliului Economic și asociațiile de business. Proiectul prevede:

- Flexibilitate la împărțirea profitului;

- Contract societar - mai multă încredere între fondatori;

- Retragerea asociatului minoritar - fără acordul celorlalți asociați;

- „Proporție neproporțională” - distribuirea profitului indiferent de cota-parte;

- Phantom stock - distribuirea profitului pentru angajați nefondatori;

- Mai multă transparență - acces la extrasul desfășurat al SRL-ului pentru investitor.

Noi posibilități în procesul decizional:

- Pragul maxim a numărului de asociați - pragul de 50 - exclus.

- Un singur act constitutiv și Registrul de stat ca principală sursă de informare oficială;

- Capitalul social - mai multe posibilități de formare.

Mai multe drepturi pentru asociați:

- Acces mai larg la informația și documentația societății;

- Dreptul asociatului de fi reprezentat de administrator;

- Adoptarea deciziilor - 2/3 din voturi, nu 3/4;

- Administratorul societății - posibilitatea să fie și persoană juridică.

Proceduri mai simple:

- Instrumente electronice pentru păstrarea documentelor, depunerea actelor și procedurile la adunări.

- Adunări ale asociaților - la distanță și fără proceduri de convocare.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE