Parlamentul a susținut inițiativa ministerului Educației. Astfel, părinții sau reprezentanții legali ai copiilor care se vor înscrie într-o altă instituție publică de învățământ primar sau secundar general decât cele cu un număr mai mic de 50 de elevi vor primi indemnizații acordate de stat.

Suportul financiar este acordat cu scopul de a garanta realizarea dreptului la educație, oferind acces la instituții de învățământ cu infrastructura școlară corespunzătoare, dotate cu echipamente electronice necesare și laboratoare. Asta în contextul în care Ministerul Educației și Cercetării va implementa proiectul „Școala-model”, care presupune crearea unei rețele de 35 de instituții de învățământ raionale, în care se vor investi până la două milioane de euro. Modul de acordarea a indemnizațiilor și cuantumul acestora urmează a fi hotărât de Guvern.

Documentul votat de deputați conține și alte prevederi care au scopul de a îmbunătăți sistemul de învățământ. Pentru a soluționa problema lipsei cadrelor didactice, autorii documentului propun ca persoanele care nu au studii superioare în domeniul pedagogiei să poată participa la concursuri de angajare în domeniu, având posibilitatea să urmeze modulul psihopedagogic în decurs de cel mult doi ani de la ocuparea funcției didactice. De asemenea, instituțiile de învățământ vor putea oferi servicii de alimentație contra cost.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE