10 milioane de euro vor fi oferite autorităților de la Chișinău pentru lansarea proiectului UE-PNUD „Facilitarea unei tranziții verzi incluzive în Republica Moldova”, cu o durată de patru ani. Proiectul, centrat pe Pactul Verde al UE, un set de inițiative de politici care urmează să fie transpuse de R. Moldova în procesul său de aderare la UE, va crește gradul de conștientizare, va consolida capacitățile și va încuraja investițiile într-o economie cu emisii scăzute și eficientă din punct de vedere al resurselor. Toate acestea cu scopul final de a atinge neutralitatea climatică și de a îndeplini astfel angajamentele asumate prin Acordul de la Paris.

„Proiectul pe care îl lansăm astăzi avansează eforturile de tranziție verde ale țării. Acesta își propune să creeze premisele pentru adoptarea tehnologiilor și practicilor verzi de către sectorul privat, de către cetățenii moldoveni în viața lor de zi cu zi și încurajează dezvoltarea afacerilor responsabile față de mediul înconjurător. Vom sprijini soluții verzi inovatoare în diferite sectoare economice, cum ar fi introducerea principiilor economiei circulare de a reduce consumul, de a reutiliza/repara și recicla. Astfel, vom facilita crearea de noi oportunități de afaceri, mai eficiente și cu presiuni reduse asupra mediului”, a menționat reprezentantul rezident PNUD în R.Moldova, Daniela Gasparikova.

Proiectul va sprijini testarea soluțiilor verzi inovatoare în diferite sectoare ale economiei. Totodată, vor fi puse în practică noi modele de afaceri care vizează reciclarea, reutilizarea și repararea.

Un alt obiectiv al proiectului vizează implementarea principiilor de responsabilitate extinsă a producătorului, promovarea tehnologiilor de energie regenerabilă, înființarea plantațiilor energetice pentru producția de combustibil solid din biomasă, testarea măsurilor de mobilitate durabilă și transport ecologic și modernizarea infrastructurii de monitorizare a calității aerului.

„Tranziția către o economie verde este necesară nu doar pentru conservarea planetei noastre, dar și pentru că reprezintă numeroase oportunități economice. Prin investițiile în surse de energie regenerabilă, infrastructură durabilă și tehnologii verzi, Europa poate crea noi locuri de muncă, poate stimula inovația și poate impulsiona creșterea economică. În plus, tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon va reduce dependența noastră de combustibilii fosili, va îmbunătăți calitatea aerului și va spori bunăstarea generală a cetățenilor noștri. În acest context, Pactul Verde al UE servește drept plan al Europei de dezvoltare fără emisii de carbon, cu scopul de remodelare a UE într-o economie eficientă din punct de vedere al resurselor și competitivă”, a declarat managerul de programe al Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, Solomon Ioannou.

Precizăm că lansarea proiectului UE-PNUD „Facilitarea unei tranziții verzi incluzive în Republica Moldova” a avut loc pe 9 mai, de Ziua Europei, la Chișinău, în cadrul evenimentului Orășelului European.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE