Proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiţiei are drept scop ajustarea normelor Codului Audiovizualului la dispoziţiile Legii cu privire la libertatea de exprimare, care în prezent stabilesc termene diferite pentru exercitarea dreptului la replică a persoanei lezate prin informaţii răspândite de mass-media.
Astfel, potrivit amendamentelor propuse, radiodifuzorul va fi obligat să difuzeze replica persoanei vizate în aceeaşi emisiune, în acelaşi interval de timp şi cu aceeaşi durată, în termen de 15 zile după primirea cererii întemeiate, iar dacă emisiunea care a răspândit această informaţie apare mai rar decât o dată la 15 zile, răspunsul va fi difuzat în următoarea emisiune.
Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege urmează a fi adoptat de către Parlament.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE