Deputații au aprobat, cu 58 de voturi, în cea de-a doua lectură, politica fiscală și vamală pentru anul 2023. Documentul este axat pe identificarea instrumentelor pentru creșterea economică, simplificarea mecanismului de calculare și achitare a impozitelor și taxelor și îmbunătățirea proceselor de raportare fiscală, concomitent cu racordarea în continuare la legislația Uniunii Europene.

Documentul conține un șir de măsuri proactive pentru stimularea dezvoltării economice, printre care: introducerea cotei 0% la impozitul pe venit pentru întreprinderi micro, mici sau mijlocii, în cazul nerepartizării profitului net pentru perioadele fiscale 2023-2025; amortizarea accelerată a investițiilor pentru întreprinderile mari; implementarea conceptului privind restituirea sumei TVA acumulată în cont începând cu 1 ianuarie 2023; taxarea inversă a TVA la importul de servicii.

De asemenea, politica propune măsuri care vin să consolideze veniturile autorităților publice locale, în special, a primăriilor, inclusiv prin redistribuirea unor taxe.  

Totodată, sunt majorate plafoanele valorice la tichetele de masă:  de la 35 de lei la 55 de lei și de la 55 de lei la 70 de lei și plafonul valorii mijloacelor fixe pentru care se calculează amortizarea în scopuri fiscale – de la 6000 de lei la 12 000 de lei.

Proiectul vizează și modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Astfel, salariul minim pentru personalul din sectorul bugetar va fi majorat de la 3500 de lei la 4000 de lei.

Termenul de desfășurare a activității de comerț în baza patentei va fi prelungit până la 1 iulie 2023, iar 100% din încasările din taxa pentru folosirea drumurilor vor fi alocate către bugetele locale, sub formă de transferuri cu destinație generală.

Măsurile incluse în proiectul politicii fiscale și vamale au stat la baza elaborării proiectului bugetului de stat pentru anul viitor.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE