Partidului Popular din Republica Moldova şi-a ales Secretarul General. Acesta este Alexandru Luncari, care a fost numit în noua funcţie pe 22 decembrie, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al partidului. De asemenea, în cadrul consiliului au fost formate 8 Comisii de lucru care întrunesc toate domeniile de activitate.
Principalele subiecte discutate pe ordinea de zi a ședinței au fost cooptarea noilor membri ai Consiliului Politic Național, alegerea membrilor Biroului Permanent Central, constituirea Comisiilor Permanente a Consiliului Politic și alte întrebări.
Astfel, în cadrul Consiliului Politic Național, au fost formate 8 Comisii de lucru care întrunesc toate domeniile de activitate: Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului; Comisia pentru politici economice, financiare, infrastructură și domeniul de afaceri; Comisia pentru educație și cultură; Comisia pentru relații externe și integarre europeană; Comisia pentru justiție, organele de drept și siguranța cetățeanului; Comisia pentru tineret și sport; Comisia pentru sănătate, familie și protecție socială; Comisia pentru administrare publică și dezvoltare teritorială.
Totodată, în cadrul ședinței Consiliului Politic, Alexandru Luncari, a fost ales în funcție de Secretar General al Partidului Popular din Republica Moldova.
Astfel, membrii Consiliului Politic Național au discutat problemele ce țin de elaborarea planului de acțiuni al Partidului pentru anul 2013 și au trasat obiectivele pentru perioada imediat următoare.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE