Până la sfârşitul lunii februarie, va fi elaborată şi propusă spre avizare noua structură a aparatului MAI şi a structurilor subordonate. Potrivit ministrului Afacerilor Interne, Alexei Roibu, MAI este o instituţie cu o structură foarte anevoioasă, foarte aglomerată şi extrem de birocratizată.

„Prin forma şi conţinutul ei, această structură poate frâna procesele reformatorii în ansamblu şi nu permite realizarea la timp şi calitativ a sarcinilor înaintate în faţa Ministerului. S-au instituit funcţii care sunt ineficiente, iar în multe dintre subdiviziuni, 50% din numărul personalului au calitatea de şefi.  Este necesară o reorganizare radicală a Ministerului şi subdiviziunilor lui. E posibil că trebuie să ne despărţim de unii angajaţi ai MAI, dar vom face asta doar în interesul societăţii,” susține ministrul Roibu.
În opinia oficialului, nu poate fi vorba de eficienţă şi operativitate atunci când pe foaia de însoţire a unui document stau rezoluţiile a cinci sau şase superiori, iar rezultatul muncii executorului urmează a fi explicat pe verticală, fiecăruia dintre şefi, până ca documentul să ajungă la ministru sau la o altă persoană responsabilă.
Şi în cadrul aparatului central al MAI se vor produce modificări de structură şi componenţă a Direcţiilor Generale. Va fi revizuită structura aparatului Departamentului carabinieri şi a Serviciului protecţie civilă şi situaţii excepţionale. Urmează să fie îmbunătăţită şi structura Departamentului urmărire penală.
Menţionăm că la începutul lunii curente, în cadrul ședinței de bilanț al activității MAI pentru anul 2010, ministrul Afacerilor Interne, Alexei Roibu a criticat activitatea unor subdiviziuni ale ministerului, birocraţia şi mentalitatea învechită a unor colaboratori. El a anunţat atunci că în perioada imediat următoare va fi reformat completamente aparatul de conducere al ministerului şi prezentată o nouă structură a MAI.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE