Republica Moldova va putea accesa finanțare din fonduri europene pentru implementarea proiectelor care vizează ocuparea forței de muncă și inovarea socială. Un acordul dintre R. Moldova și UE în acest sens a fost examinat de membrii Comisiei politică externă și integrare europeană.

Scopul Acordului este crearea unui număr cât mai mare de locuri de muncă, garantarea protecției sociale, lupta împotriva excluziunii sociale și a sărăciei, precum și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Bugetul prevăzut pentru respectiva componentă este de 762 de milioane de euro, planificat pentru perioada 2021-2027.

Respectiv, entitățile juridice din R. Moldova vor putea depune proiecte pentru a beneficia de finanțare, care vor fi agreate în cadrul negocierilor directe cu Comisia Europeană.

Fondul Social European Plus este un instrument al UE pentru investiții în capitalul uman și, pentru perioada 2021-2027, are un buget total de 99,3 miliarde de euro.

De menționat că Republica Moldova participă și la alte instrumente de finanțare europeană, printre care „Vama”, „FISCALIS”, „LIFE”.

Documentul urmează să fie examinat în prima lectură în plenul Parlamentului.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE