Localităţile din Zona de Securitate vor beneficia și în anul 2024 de mai multe proiecte de dezvoltare durabilă, de modernizare a infrastructurii și suport instituțional. Guvernul a aprobat Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2024, care prevede un șir de acțiuni pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a persoanelor din preajma Zonei de Securitate.

Acesta prevede finanțarea a 26 de proiecte de dezvoltare durabilă, de modernizare infrastructurală, de suport instituțional și de interes comunitar ce urmează a fi implementate în localităţile din Zona de Securitate.

Una din prevederi ține de alocarea către Consiliul raional Dubăsari a sumei de 2 milioane de lei pentru compensarea parțială a cheltuielilor suportate de proprietarii terenurilor agricole amplasate după traseul Rîbnița-Tiraspol, ca urmare a plăților ilegal aplicate de Tiraspol la trecerea prin posturile neautorizate de control. Ulterior, Consiliul raional Dubăsari va repartiza mijloacele alocate proprietarilor de terenuri agricole în baza unui regulament elaborat și aprobat de consiliu în condiții de transparență și echitate, în coordonare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

De asemenea, în program mai sunt incluse o serie de lucrări de amenajare și reparație a unor porțiuni din instituțiile de educație timpurie, sau a liceelor din raioanele: Dubăsari, Bender, Căușeni sau Ștefan Vodă.

Autoritățile administrației publice centrale și locale, beneficiari ai Programului, au obligația de a valorifica resursele financiare conform destinației, până la sfârșitul trimestrului IV 2024, urmând să prezinte Cancelariei de Stat (Biroul politici de reintegrare) raportul privind rezultatele implementării și impactul obținut”, ne informează autorii.

Amintim că, în perioada 2011-2023, au fost implementate 13 programe guvernamentale de reintegrare a țării, ce au prevăzut alocații pentru 544 de proiecte, în valoare de peste 170 mln. de lei, având drept obiectiv soluționarea problemelor stringente din Zona de Securitate, dezvoltarea comunitară durabilă, realizarea dezideratului de reintegrare a țării.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE