politik.mdParlamentul din legislatura curentă ar fi bine să relanseze cooperarea cu societatea civilă, să inițieze organizarea dezbaterilor publice pe marginea proiectelor care au o tentă sensibilă pentru publicul larg și care poate să aibă impact asupra societății.
Acestea sunt principalele recomandări menționate vineri, 5 februarie în cadrul lansării studiului ”Eficiența mecanismului expertizei coruptibilității în anul 2009”, de către experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC).
Liliana Ioniță, coordonator de proiect a menționat despre factorii care pot să contribuie la apariția coruptibilității care să provoace funcționarii publici să comită astfel de acțiuni. ”Cred că mai mulți funcționari utilizează aceste portițe legislative care le oferă posibilitatea să comită acte de corupție. Însă, noi avem metodologia prin care am stabilit un set de elemente de coruptibilitate și pe care le-am aplicat”.
Experții CAPC operează cu informația făcută publică de pe pagina web a Parlamentului, astfel au posibilitatea să supună toate proiectele mai ușor la expertiză. ”Un element des întâlnit în legile de acte normative sunt formulările lingvistice ambigui. În proiectele inițiate de Guvern în perioada 2006-2009 se atestă lărgirea discreției administrative a funcționarilor. De asemenea, promovarea intereselor personale în detrimentul interesului public, se întâlnesc des proiecte de legi care stabilesc anumite excepții sau sunt iertate datoriile”, a mai spus Ioniță.
Prezent la prezentarea raportului, Veaceslav Ioniță, președintele Comisiei economie, buget şi finanţe a precizat că nici un proiect de lege nu este aprobat în regim de urgență. ”În opinia mea diferența dintre corupție sau promovarea unui interes și de o politică sănătoasă este atunci când anunți public și nu ai o agendă ascunsă. Legile care au fost implementate de fosta guvernare și pe care noi le-am moștenit sunt de 287 de proiecte de legi, iar comisia, din care fac parte, a respins vreo 40 dintre ele”.
Eficiența rapoartelor de expertiză a coruptibilității întocmite de experții CAPC a fost măsurată prin verificarea acceptării a 198 obiecții referitoare la elementele concrete identificate în 14 proiecte de acte legislative adoptate de Parlament sau retrase de autori.
Constatările studiului se referă la perioada 1 iulie 2009 – 31 ianuarie 2010, pe parcursul căreia CAPC a supus expertizei coruptibilității 51 proiecte de acte legislative.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE