Dosarul excluderii candidaților „Șansă” din alegeri revine la Curtea de Apel. Curtea Constituțională nu va examina sesizarea Curții de Apel Chișinău, pe dosarul ȘANSA. CC declară inadmisibilă examinarea acestei sesizări, ridicată de reprezentantul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate nu a fost ridicată de o victimă a unei pretinse încălcări a unui drept constituțional, ci dimpotrivă, autorul excepției este chiar o autoritate a puterii executive (Comisia pentru Situații Excepționale), care îi solicită Curții să verifice constituționalitatea unei norme adoptate de puterea legislativă. Totodată, autorul excepției precizează că această carență a normei contestate poate conduce la anularea măsurilor de urgență adoptate de puterea executivă, adică anularea de a scoate ȘANSA în afara legii

Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea cu privire la excepția de neconstituționalitate a articolului 225 alin. (3) lit. e) din Codul administrativ – limitele controlului judecătoresc, referitor la proporționalitatea, ridicată de reprezentantul Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) a R. Moldova, parte în dosarul privind anularea înregistrării la alegeri a candidaților partidului Șansă, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

„În această cauză, Curtea observă că excepția de neconstituționalitate nu a fost ridicată de o victimă a unei pretinse încălcări a unui drept constituțional pentru a anihila aplicarea unei norme juridice pe care o consideră neconstituțională. Dimpotrivă, autorul excepției este chiar o autoritate a puterii executive (Comisia pentru Situații Excepționale), care îi solicită Curții să verifice constituționalitatea unei norme adoptate de puterea legislativă. În acest sens, Curtea reține că excepția de neconstituționalitate le este dedicată persoanelor, nu autorităților publice. Excepția nu poate fi utilizată de o autoritate publică pentru a anihila un act normativ adoptat de o altă autoritate publică. Pentru asemenea situații, autoritățile care posedă prerogativa sesizării Curții Constituționale, prevăzute de articolele 25 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin. (1) din Codul jurisdicției constituționale, îi pot solicita Curții să exercite controlul de constituționalitate al actelor normative, pe baza procedurii prevăzute de articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție.

Conform datelor de pe portalul instanțelor de judecată, încă nu a fost stabilită reluarea examinării cauzei la Curtea de Apel.

Curtea de Apel Chișinău a admis duminică, 5 noiembrie, cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate depusă de CSE a R. Moldova.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE