La Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă (CNDDCM) există risc de corupție. Constatarea aparține Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), care a finalizat recent evaluarea riscurilor în cadrul CNDDCM, comunică Politik.md
Acţiunile din propria iniţiativă și procedurile neuniformizate privind încadrarea după criteriile de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă, sunt numai câteva dintre factorii ce favorizează actele de corupție. La fel, CAN a identificat proceduri neuniformizate privind examinarea contestaţilor; vigilenţă redusă; sensibilizare redusă; atenţie insuficientă la aspectele vulnerabile ale postului, dar și alte abateri.
Evaluatorii au stabilit că legislaţia privind determinarea dizabilității şi capacităţii de muncăeste neclară şi neunitară, fapt ce oferă membrilor consiliilor pentru determinarea gradelor de dizabilitate  dreptul discreţionar în primirea deciziei de încadrare a persoanelor în gradele de dizabilitate.  Riscurile identificate au fost materializate în anumite incidente de integritate din cadrul CNDDCM.
De asemenea, ofiţerii CNA au constatat şi factori de risc care rezultă din mediul intern  şi legaţi de procesul de lucru, cum ar fi: absenţa Regulamentelor de activitate a Consiliilor teritoriale şi a celor specializate, precum şi a celorlalte subdiviziuni structurale; lipsa reglementărilor privind nominalizarea membrilor consiliilor cu drept de vot; lipsa uni act normativ intern (Ordin, Dispoziţie) privind reglementarea şi aprobarea fişelor de post a angajaţilor; lipsa unei proceduri uniformizate privind încadrarea după criteriile de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă; transparenţă insuficientă în activitatea CNDDCM, etc.
Referitor la factorii de risc individuali, experţii au constatat subiectivismul în aplicarea actelor normative privind determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă a persoanei; nivelul scăzut de cunoştinţe în ceea ce priveşte etica şi integritatea la locul de muncă, regimul juridic al cadourilor, denunţarea ilegalităţilor etc.
De notat că, Procesul de evaluare a riscurilor de corupţiela CNDDCMare ca scop identificarea vulnerabilităţilor la corupţie şi factorilor instituţionali care favorizează sau pot favoriza corupţia in procesul de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă a persoanei, încadrarea persoanei după criteriile de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă, eliberarea Certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă precum şi a Programului individual de reabilitare şi incluziune socială.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE