Procuratura Generală a pornit o cauză penală pe faptul neglijenţei în serviciu comisă de persoane cu funcţii de răspundere ai ÎS „Portul Fluvial Ungheni”.
Astfel, în perioada indicată ÎS „Portul Fluvial Ungheni” a extras din albia rîurilor Prut şi Nistru cantitatea de 186,4 mii tone de nisip, din care 145 692 tone au fost vândute unui agent economic la preţul de 7 052 730 lei.
În acest sens, ÎS„Portul Fluvial Ungheni” a livrat şi depozitat zăcămintele menţionate pe cheiul Semeni, al rîului Prut, amplasat în s. Semeni r-nul Ungheni, de unde agentul economic-intermediar suportând cheltuielile pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare şi cântărire, a realizat nisipul altor persoane fizice şi juridice, obţinând un profit în valoare de 2 093 500 lei.
Procurorii au declanşat urmărirea penală urmare a examinării Raportului de audit, efectuat de Curtea de Conturi la întreprindere, privind gestiunea resurselor naturale subterane în perioada anilor 2007 - 2008.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE