Membrii Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media au aprobat miercuri în ședință raportul pentru proiectul de lege, care are drept scop prevenirea și combaterea dezinformării și a răspândirii informațiilor false în spațiul mediatic.

Pentru definitivarea proiectului, au fost analizate și luate în considerare propunerile parvenite din partea deputaților, ale reprezentanților societății civile, ale partenerilor internaționali și ale furnizorilor și distribuitorilor de conținut media.

Potrivit autorilor, prin această inițiativă legislativă se urmărește prevenirea și combaterea tentativelor de dezinformare care afectează securitatea națională.

Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova se completează cu noțiunea de ”dezinformare” și cu sancțiunile aferente, în cazul în care furnizorii sau distribuitorii de conținut media vor încălca legislația. În vederea protejării spațiului audiovizual național şi asigurării securității informaționale, Codul se completează cu prevederi conform cărora furnizorii de servicii media nu vor difuza, iar distribuitorii de servicii media nu vor retransmite programe audiovizuale de televiziune și de radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care au fost produse în alte state decât statele membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, Canada și statele care au ratificat Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră, cu excepția filmelor și a emisiunilor de divertisment care nu au un conținut militarist.

De asemenea, furnizorii de servicii media nu vor difuza, iar distribuitorii de servicii media nu vor retransmite programe audiovizuale care, indiferent de proveniența lor, justifică războaiele de agresiune, neagă crimele de război şi crimele împotriva umanității sau incită la ură.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE