Gata cu interimatul la conducerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Organul de autoadministrare judecătorească este decis să-și aleagă șeful. Doi candidați s-au înscris în concursul pentru funcția de președinte al CSM. Este vorba despre Ion Guzun și Vasile Șchiopu. Consursul ar putea avea loc în ședința extraordinară a CSM, programată pentru ziua de vineri, 28 iunie.

Ion Guzun a fost numit în funcția de membru al CSM de Parlament. Anterior, acesta a deținut postul de consilier juridic la Centrul de Resurse Juridice și a activat în cadrul Misiunii OSCE.

Vasile Șchiopu este judecător din 2003. Din 2012, pentru doua mandate, a deținut funcția de președinte al Judecătoriei Ungheni.

Potrivit Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, președintele CSM este ales prin vot secret, pentru o perioadă de doi ani, cu votul majorității membrilor Consiliului și își exercită activitatea pe bază permanentă. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii nu poate fi reales. În absenţa preşedintelui, funcţiile lui sunt exercitate de un membru al Consiliului, numit prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii:

convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului;

coordonează activitatea Consiliului şi repartizează materialele spre examinare, desemnează un raportor pentru prezentarea materialelor examinate;

reprezintă Consiliul în faţa autorităţilor publice din ţară şi din străinătate;

organizează și implementează sistemul de control intern managerial și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului instituției și a patrimoniului public aflat în gestiune;

exercită alte atribuţii în condiţiile legii.

În prezent funcția de președinte interimar al CSM este deținută de Sergiu Caraman.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE