Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va fi înzestrată cu noi competențe. Regulatorul va fi abilitat prin lege cu atribuții referitoare la monitorizarea pieței energiei electrice, inclusiv în legătură cu realizarea investigațiilor și efectuarea controalelor. Totodată, se propune ca participanții la piața angro a energiei electrice, care manifestă un comportament abuziv, să poată fi sancționați de ANRE, în funcție de încălcările depistate și prejudiciile cauzate.

În proiectul de lege sunt incluse prevederi care se referă la mecanismele legale de intervenție în cazul disfuncționalității pieței energiei electrice. Astfel, în caz de criză, ANRE va avea dreptul să limiteze sau să interzică temporar exportul de energie electrică, să stabilească obligații de serviciu public privind achiziția centralizată de energie electrică, să oblige producătorii de energie electrică să furnizeze servicii de echilibrare și servicii de sistem în cantități și la prețuri reglementate.

Totodată, vor fi introduse prevederi ce țin de stabilirea obligației de achitare a devierilor tarifare în situația schimbării furnizorului sau a rezoluțiunii unui contract de furnizare de gaze naturale, prin introducerea componentei de echitate, care reprezintă obligațiuni de plată reciproce ca urmare a relației contractuale între furnizor și consumator, în condițiile unor deviații tarifare pozitive sau negative.

Alte prevederi ale proiectului de lege se referă la asigurarea desemnării Operatorului Pieței Energiei Electrice, iar altele sunt necesare pentru soluționarea unor neclarități apărute în contextul implementării Legii cu privire la energia electrică.

Proiectul de lege urmează a fi examinat de Parlament și în lectura a doua.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE