Plafonul de garantare a depozitelor bancare se va dubla în acest an până la 100 de mii de lei, iar în 2025, acesta va fi majorat până la 200 de mii de lei. Proiectul de lege cu privire la garantarea depozitelor în bănci a fost aprobat, astăzi, în cea de-a doua lectură. Documentul transpune prevederile Directivei UE în domeniu și urmărește consolidarea stabilității financiare prin asigurarea achitării la timp a depozitelor garantate din băncile aflate în proces de lichidare silită.

Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, unele categorii de depozite vor fi acoperite în volum de 200% din nivelul de acoperire, pe o perioadă de până la trei luni, după ce suma a fost creditată, sau de la data la care depozitele respective pot fi transferate legal. Printre aceste categorii sunt depozitele persoanelor fizice care rezultă din tranzacții imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinație locativă; sumele depozitate ca decontări sau compensații ce rezultă din divorț, pensionare, concediere, dizabilitate, deces; depozitele persoanelor fizice, care rezultă din plata indemnizațiilor de asigurare sau repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune sau condamnare ilegală.

Depozitele în valută străină vor fi garantate prin compensarea echivalentului lor în lei moldovenești la cursul oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la data de indisponibilitate a depozitelor.

Spre deosebire de reglementările în vigoare, prin proiectul de lege aprobat va fi redus termenul de inițiere a plăților.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE