Parlamentul a aprobat, în prima lectură, proiectul de lege care prevede facilitarea accesului investitorilor și companiilor locale la piețe cu capital străin. Proiectul are drept scop eliminarea barierelor normative pentru investitorii și companiile locale în accesarea unei piețe de capital și burse de valori străine. Astfel, companiile din Republica Moldova vor putea atrage investitori regionali și internaționali și, de asemenea, vor putea accesa capitalul necesar pentru extindere, investiții și dezvoltare. Totodată, alinierea la cerințele și practicile burselor de valori străine va atrage investitori, ceea ce va crește lichiditatea și atractivitatea pieței de capital din țara noastră. Prin aceste propuneri statul vrea să creeze alternative la creditul bancar care deserori nu este unul avantajos pentru antreprenori

Prin modificarea Legii privind societățile pe acțiuni se propune introducerea noțiunilor informații privind identitatea acționarului, intermediar și dată de referință. De asemenea, se completează cu norme menite să faciliteze identificarea acționarilor societăților pe acțiuni și numărul de acțiuni deținute de aceștia.

Proiectul mai reglementează efectuarea plasamentelor valorilor mobiliare la bursele de valori străine în orice valută, astfel evitând restricționarea emiterii valorilor exclusiv în moneta națională. De asemenea, va exista mai multă claritate în ceea ce privește responsabilitățile părților ce țin de evidența și transferul drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare, în cazul când acestea sunt listate și tranzacționează la burse străine.

Documentul mai prevede stabilirea acelorași proceduri și cerințe față de mecanismul de anulare a acțiunilor băncii și de emitere a noilor acțiuni, dacă acționarul a dobândit aceste acțiuni cu încălcarea cerințelor legislației. Proiectul de lege este elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în comun cu Ministerul Finanțelor, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Comisia Națională a Pieței Financiare, Banca Națională a Moldovei, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Asociația Băncilor din Moldova, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Asociațiile de business. Documentul urmează a fi examinat de Parlament și în lectura a doua

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE