Recent Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a făcut publică hotărârea în cauza DONTRUT SRL contra Moldovei. În plângerea sa, agentul economic, prestator de servicii de taximetrie, a reclamat faptul că statul i-ar fi retras ilegal licența de activitate, fapt care i-a cauzat un prejudiciu de aproape 200 de mii de euro, infomează Politik.md.
Compania s-a plâns la CEDO după ce la data de 13 decembrie 2007, Camera Înregistrării de Stat a emis o decizie prin care i-a fost retrasă licenţa pe motiv că aceasta nu a solicitat introducerea de autoturisme noi în licenţa sa, într-un termen zece zile prevăzut de lege.
Potrivit Juriștii pentru Drepturile Omului, compania reclamantă a susţinut că nu s-a putut conforma cerinţei de a introduce toate automobilele noi în licenţă în termen de zece zile, din cauza noilor reglementări instituite de Guvern, prin care toate taxiurile urmau să fie dotate cu aparate fiscale. Astfel ea nu a avut suficient timp pentru a dota toate cele cincizeci şi două autoturisme noi cu astfel de aparate. Compania a susţinut că a reuşit să echipeze douăzeci şi opt de autoturisme cu astfel de aparate, invocând că procedura de instalarea a acestora, precum şi efectuarea tuturor formalităţilor administrative, au fost de durată.
Deși decizia a fost atacată în judecată pe motiv că a fost încălcat dreptul de proprietate, Curtea Supremă de Justiție a emis o hotărâre în defavoarea acesteia. Asta, chiar dacă în această perioadă nouăzeci de angajaţi ai societăţii au pierdut locurile de muncă ca urmare a măsurii aplicate, iar agentul economic declară că a suferit pierderi de aproximativ 170000 de euro.
La CEDO, compania reclamantă s-a plâns că procedurile naţionale au fost inechitabile, deoarece Curtea Supremă de Justiţie a admis un recurs depus în afara termenului de atac și a ignorat nemotivat obiecţiile companiei cu referire la această chestiune. De asemenea, compania s-a plâns de faptul că retragerea licenţei sale este contrară dispozițiilor din Protocolul 1 CEDO.
Drept urmare, Curtea a constatat în unanimitate violarea dreptul de proprietate. De altfel, a mai fost notat că măsurile aplicate față de compania reclamantă au fost severe și au determinat compania, ce avea 90 de angajați, să-și stopeze afacerea, în urma deciziei Curții Supreme de Justiție. În consecință, toți angajații companiei și-au pierdut locurile sale de muncă și compania a suferit pierderi economice semnificative.
În ceea ce privește pretinsa violare a art. 6 din CEDO, dreptul la un proces echitabil, Curtea a notat că agentul economic a avut posibilitate să abordeze chestiunea tardivității recursului în referință, demonstrând astfel epuizarea căilor interne de recurs, însă în lipsa unei astfel de dovezi, plângerea respectivă a fost respinsă.
Prestatorul de servicii de taxi nu a formulat pretenții privind satisfacția echitabilă.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE