Acest lucru va fi posibil după ce Guvernul RM va aproba documentul adaptat la recomandările şi comentariile Comisiei Europene, care a primit acest Plan încă la 31 ianuarie, curent.
Iurie Leancă a menţionat că prevederile documentului urmează a fi implementat în două etape. Prima etapă vizează consolidarea cadrului juridic, iar a doua - implementarea activităţilor formulate în Plan.
În acest context, Prim-ministrul Vlad Filat a solicitat examinarea şi avizarea, în regim prioritar, de către toate instituţiile vizate a proiectului Hotărîrii de Guvern la subiectul respectiv.
În vederea excluderii deficienţelor, s-a decis desemnarea coordonatorului naţional pentru armonizarea legislativă, în cadrul Ministerului Justiţiei. Ministerele şi alte instituţii implicate în armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară vor analiza situaţia şi vor transmite coordonatorului naţional propuneri privind perfecţionarea sistemului naţional de armonizare legislativă.
Un alt subiect examinat în cadrul şedinţei a vizat matricea de politici privind acţiunile prioritare ale reformei în Republica Moldova şi instrumentul de implementare, primite de la Comisarul european Ştefan Fulle. Aceste documente au un format similar pentru statele Parteneriatului Estic, care trebuie să raporteze periodic Comisiei despre rezultatele implementării acţiunilor planificate.
În Republica Moldova, în baza celor două documente, a fost elaborat un Plan de acţiuni privind priorităţile de reformă ale Republicii Moldova pînă în luna iunie 2011.
În acest context, Iurie Leancă a atenţionat reprezentanţii ministerelor asupra necesităţii urgentării prezentării informaţiei privind implementarea Planului de acţiuni privind Priorităţile de reformă ale Republicii Moldova, menţionînd că la 5 mai va avea loc Consiliul de Cooperare, unde ţara noastră va trebui să prezinte deja Comisiei raportul privind implementarea matricei.
Premierul a cerut responsabilitate maximă în executarea deciziilor ce vizează agenda integrării europene şi respectarea strictă a termenelor stabilite în acest sens.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE