Compania Națională de Asigurări în Medicină anunță că, începând din 1 ianuarie 2023, contractarea și evidența serviciilor medicale de înaltă performanță va fi efectuată doar prin intermediul Sistemului informațional „Raportarea și evidența serviciilor medicale” (SIRSM). Acest lucru are scopul de a mări accesul persoanelor asigurate la serviciile de înaltă performanță.

În SIRSM, persoanele asigurate pot face programare în regim online la serviciile medicale de înaltă performanţă prin libera alegere a prestatorului.

Programarea online poate fi înfăptuită de persoana asigurată căreia i-au fost prescrise serviciile medicale. În cazul în care pacientul nu dispune de computer sau nu știe cum să-l utilizeze, programarea poate fi făcută de medicul care a emis biletul de trimitere sau prin intermediul Centrului de apel INFO CNAM, la numărul de telefon 0 800 99999.

Prin intermediul SIRSM, medicii pot să identifice persoana în baza de date a CNAM, să verifice statutul de asigurat sau neasigurat al acesteia, iar în cazul pacientului asigurat – să completeze online biletul de trimitere la serviciile medicale de înaltă performanţă.

Sistemul poate fi accesat de la computer sau de pe orice dispozitiv conectat la Internet, fără a fi necesară instalarea de aplicaţii sau programe suplimentare. Baza de date este actualizată în mod continuu cu informaţii despre serviciile medicale prescrise de medici, programările efectuate de aceştia şi de pacienţi, numărul şi volumul de servicii contractate şi executarea în timp real a serviciilor în conformitate cu contractul încheiat cu instituţia medicală.

CNAM desfășoară în prezent acțiuni de eficientizare a SIRSM. În primul rând, este în proces de elaborare un nou nomenclator ce va permite contractarea, începând cu anul 2023, în mod separat pe programe a serviciilor medicale de înaltă performanță. La fel, vor fi adăugate funcții legate de generarea de diverse rapoarte pentru prestatori, prescriptori și CNAM, acordarea mai multor roluri în sistemul informațional atât prestatorilor, cât și prescriptorilor, informarea online a pacientului despre programarea la serviciul medical.

SIRSM are menirea de a creşte nivelul de transparenţă în procesul de prestare a serviciilor medicale şi de utilizare a mijloacelor financiare destinate acestora, a spori eficienţa acestor servicii, a asigura monitorizarea în regim real a prestării serviciilor medicale de înaltă performanţă şi a îmbunătăţi calitatea raportării datelor către CNAM.

Lista serviciilor medicale de înaltă performanţă cuprinde investigaţiile indicate în capitolele IV-XIII ale anexei nr. 5 la Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, şi anume: servicii de diagnostic funcţional, imagistică medicală, investigaţii de radiodiagnostic, endoscopie de diagnostic, examen audiologic, servicii medicale de profil oftalmologic și de anestezie.

Pentru a face o programare online la serviciul medical prescris, este necesar să parcurgeți următorii pași:

  • accesați link-ul https://sirsm.cnam.gov.md/sirsm/online;
  • introduceți IDNP-ul, apoi codul unic de pe biletul de trimitere și apăsați butonul „Caută”;
  • accesați butonul din dreptul serviciului medical prescris. Sistemul va afișa lista tuturor instituțiilor medicale care prestează acest serviciu;
  • apăsați butonul din dreptul instituției medicale în care doriți să fie oferit serviciul, după care alegeți data și ora pentru prestarea serviciului;
  • pentru a încheia programarea, apăsați butonul „Salvează”.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE