politik.mdUn proiect de hotărâre cu privire la achitarea prestațiilor sociale a fost aprobat în cadrul ședinței de astăzi a Cabinetului de miniștri. Documentul a fost elaborat în baza recomandărilor Comitetului Național de Stabilitate Financiară și urmărește garantarea achitării în termen și integral a prestațiilor sociale către beneficiari.
Astfel, până la desemnarea de către beneficiar a unui alt prestator de servicii de plată, toate prestațiile sociale care sunt achitate prin intermediul Băncii de Economii și Băncii Sociale, vor fi achitate, de la 1 septembrie 2015, prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”.
Prestațiile sociale vizate sunt: toate tipurile de pensii de asigurări sociale, alocația socială de stat, alocația lunară de stat, indemnizația de maternitate, indemnizația unică la nașterea copilului, ajutorul de deces, suportul financiar de stat, prestațiile sociale acordate șomerilor, ajutorul social.
Totodată, mijloacele financiare neutilizate pentru plata prestațiilor sociale urmează să fie transferate, până pe data de 26 august 2015, de pe conturile Băncii de Economii și Băncii Sociale către Casa Națională de Asigurări Sociale și Agențiile Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
În aceeași ordine de idei, se propune ca, începând cu 1 octombrie 2015, serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizațiilor, compensațiilor și a altor ajutoare, prevăzute în bugetul de stat pentru pensionarii militari, persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și alte categorii de persoane, să fie prestate de către instituția financiară deserventă a sistemului trezorerial al Ministerului Finanțelor, selectată în conformitate cu prevederile legale.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE