În cadrul şedinţei de astăzi a Guvernului, a fost aprobată hotărârea cu privire la Regulamentul sanitar privind protecţia sănătăţii populaţiei şi angajaţilor împotriva riscurilor asociate funcţionării staţiilor de alimentare cu produse petroliere.
Prin Regulamentul sanitar statul are drept scop asigurarea protecţiei sănătăţii populaţiei şi angajaţilor împotriva riscurilor legate de funcţionarea staţiilor de alimentare cu carburanţi, stabilirea cerinţelor de diminuare a acţiunilor negative asupra sănătăţii şi capacităţii de muncă a angajaţilor şi populaţiei, de prevenire a riscurilor, care provin sau pot proveni din efectele nocive ai agenţilor chimici ori ca rezultat al activităţii profesionale la staţiile de alimentare cu carburanţi.
Deşi actualmente, în legislaţia sanitară naţională există un document în acest sens, Regulamentul şi Normele Igienice nr.05.5.3.22 din 19.12.96, acesta necesită a fi revizuit, deoarece creşterea continuă a numărului de transport auto face dificilă crearea la staţiile de alimentare cu carburanţi existente a condiţiilor necesare pentru respectarea igienei personale a şoferilor şi a pasagerilor. Totodată, folosirea de către staţiile de alimentare cu carburanţi a noilor tipuri de carburanţi permite de a revedea normativele existente pentru zonele de protecţie sanitară în sensul micşorării lor.
Regulamentul sanitar conţine IV capitole, astfel, în capitolul I sunt specificate cerinţe generale referitor la staţiile de alimentare cu carburanţi, sunt date noţiunile specifice utilizate în proiectul de act normativ.
În capitolul II sunt stipulate cerinţe pentru asigurarea protecţiei sănătăţii populaţiei.
În capitolul III sunt stabilite cerinţe pentru asigurarea protecţiei sănătăţii angajaţilor.
În capitolul IV sunt stabilite obligaţiile angajaţilor.
Pe teritoriul Republicii Moldova funcţionează 666 de staţii de alimentare cu carburanţi. Din numărul total al staţiilor sunt asigurate centralizat cu apă doar 43,8%, restul folosesc în scop potabil şi menajer apa din sursele locale sau transportată cu cisterna, calitatea căreia în majoritatea cazurilor nu corespunde normelor sanitare în vigoare. Majoritatea staţiilor de epurare a apelor meteorice de pe teritoriul staţiilor de alimentare cu carburanţi nu funcţionează efectiv. Neevacuarea la timp a sedimentelor de la staţiile de epurare a apelor uzate pot condiţiona dereglări în tehnologiile de epurare, ca urmare deversarea apelor uzate şi poluarea mediului.
Sunt deficienţe şi în asigurarea angajaţilor cu încăperi socio-igienice. Astfel, nu dispun de vestiare 9,2% din obiective, nu sunt dotate cu duşuri şi lavoare pentru igiena personală a angajaţilor, respectiv 54,3 şi 22,8% din staţii de alimentare cu carburanţi. Acces la încăperi pentru luarea mesei nu îl are personalul din 22,7 la sută de staţii de alimentare cu carburanţi. În 45,7% din staţiile de alimentare cu carburanţi WC-urile sunt amplasate în exterior şi funcţionează pe bază de hazna. WC-urile pentru personal şi vizitatori, în 76,1% din staţii de alimentare cu carburanţi nu sunt dotate cu apă şi lavoare. Majoritatea WC-urilor nu sunt asigurate cu soluţii de dezinfectanţi şi detergenţi pentru dereticarea lor.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE