Miniştrii vor semna Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. Şefii autorităţilor naţionale pentru administrarea frecvenţelor radio (ANCOM si CNFR) vor semna un Acord privind coordonarea şi distribuţia frecvenţelor preferenţiale pentru sisteme digitale de radiocomunicaţii mobile terestre în benzile de frecvenţe 380-385 / 390-395 MHz.
 
Proiectul Memorandumului prevede realizarea unui set de acţiuni menit să contribuie la aprofundarea colaborării moldo-române în aşa direcţii, ca: schimbul de experienţă şi consultări în domeniul edificării guvernării electronice, în conformitate cu aspiraţiile europene ale Republicii Moldova şi interesului reciproc; promovării utilizării semnăturii digitale şi a circulaţiei documentelor electronice; dezvoltării cadrului de comerţ electronic si a achiziţiilor publice cu utilizarea TIC; achitarea serviciilor prin mijloace electronice; evaluarea conformităţii produselor şi standardizării în domeniul TIC, etc.
 
Proiectul Acordului dintre ANCOM si CNFR a fost elaborat în scopul eliminării interferenţelor prejudiciabile asupra sistemelor de radiocomunicaţii, al utilizării eficiente a spectrului radio şi al accesului echitabil la resursa de spectru în zonele de frontieră, reducerii efortului administrativ graţie numărului mare de cereri de coordonare. Semnarea Acordul va crea condiţiile necesare pentru funcţionarea şi dezvoltarea sistemelor de radiocomunicaţii în zonele de frontieră şi armonizarea utilizării spectrului de frecvenţe radio cu cerinţele normelor europene.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE