Mai multe Organizaţii neguvernamentale de media îşi exprimă profunda îngrijorare şi protestează în legătură cu decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) de a scoate la concurs frecvenţele pe care emite ProTV Chişinău se arată într-un comunicat remis presei.
Potrivit Art. 24 din Codul Audiovizualului (1), “licenţa de emisie se prelungeşte de drept radiodifuzorului, la solicitare, dacă acesta a activat în conformitate cu prevederile prezentului cod şi a respectat, pe parcursul termenului de validitate a licenţei de emisie, condiţiile prevăzute în ea”.
Totodată, Art. 26 al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, adoptat prin hotărâre de Parlament la 28.12.2006, anulează dreptul radiodifuzorilor de a-şi prelungi de drept licenţele de emisie.
Pe de o parte, faptul că o hotărâre a Parlamentului modifică o prevedere a unei legi organice – Codul audiovizualului, adoptată cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, vine în contradicţie cu Constituţia R. Moldova, iar pe de altă parte, încalcă normele europene prin aplicarea discriminatorie a legii faţă de radiodifuzorii locali. Această restricţie a fost contestată la Curtea Constituţională, care nu s-a pronunţat deocamdată asupra constituţionalităţii ei.
Organizaţiile mass-media fac apel către CCA să acţioneze în spiritul legii, cu responsabilitate şi respect pentru interesul cetăţenilor şi-i îndeamnă pe membrii acestei instituții ca, prin acţiunile lor, să nu faciliteze încercările puterii de a elimina de pe piaţa informaţională unul din posturile independente, neafiliate politic.
Scrisoarea este semnată de:
Centrul Independent de Jurnalism
Asociaţia Presei Independente
Centrul de Investigaţii Jurnalistice
Centrul „Acces-info”
Centrul Tînărului Jurnalist din Moldova
Asociaţia Presei Electronice APEL
Comitetul pentru Libertatea Presei

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE