Biroul Național de Statistică anunță că în trimestrul I 2022 forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 854, 2 mii persoane, fiind în creștere cu 2,4% față de trimestrul I 2021 (833,9 mii). Rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15-29 de ani a avut valoarea 31,7%, în categoria 15-64 ani – 48,0% și în categoria 20-64 ani, respectiv 51,6%.

Populaţia ocupată a constituit 828,5 mii persoane, fiind în creștere cu 3,8% față de trimestrul I 2021. Ca și în cazul populației economic active, ponderea bărbaților în populația ocupată este mai mare față de cea a femeilor (51,4% bărbați și 48,6% femei), iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (52,8% mediul rural și, respectiv, 47,2% mediul urban). Vârsta medie a populației ocupate a fost de 43 ani.

Din distribuția persoanelor ocupate pe activități economice rezultă că în sectorul agricol au activat 155,3 mii persoane sau 18,8% din totalul persoanelor ocupate, fiind practic, la nivelul anului precedent.

În activitățile non-agricole au fost ocupate 673,1 mii persoane, fiind în creștere cu 4,8% față de aceiași perioada a anului trecut. Numărul persoanelor ocupate în industrie a fost de 134,5 mii, fiind mai mare cu 11,0% față de nivelul anului trecut, iar în construcții a constituit 57,3 mii – în creștere cu 16,8%. În sectorul servicii au activat 481,3 mii sau 58,1% din totalul persoanelor ocupate.

În repartizarea după forme de proprietate, 30,4% din populația ocupată a activat în sectorul public și 69,6% – în sectorul privat sau alte forme de proprietate.

Numărul șomerilor a fost de 25,7 mii, fiind în descreștere față de nivelul trimestrului I 2021 (35,8 mii). Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații, care au constituit 66,0% din total șomeri și persoanele din mediul rural – 50,6%8.

Rata șomajului la bărbați a fost de 3,8%, iar la femei – de 2,1%; în mediul urban – 3,1% și în mediul rural – 2,9%. În rândul persoanelor de 15-24 ani rata șomajului a constituit 10,3%, valoarea acestui indicator a înregistrat disparități importante pe sexe și medii, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 6,4% și a înregistrat disparități importante pe sexe.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE