În perioada 28-29 noiembrie curent, la Chişinău, va avea loc atelierul internaţional dedicat problematicii neproliferării armelor de distrugere în masă sub auspiciul Iniţiativei de Securitate împotriva Proliferării (PSI).
Obiectivul acestui eveniment este de a oferi participanţilor o platformă pentru a elucida abordările şi acţiunile ce trebuie întreprinse de fiecare stat în vederea realizării angajamentelor asumate pe plan internaţional în domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă şi combaterii traficului ilicit de materiale nucleare şi radioactive. Printre aceste acţiuni sunt perfecţionarea cadrului legislativ, prin atribuirea unei atenţii sporite subiectului neproliferării, consolidarea capacităţilor instituţionale şi sporirea conlucrării între instituţiile responsabile de domeniul importului-exportului de mărfuri strategice, pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, sporirea cooperării la nivel regional, inclusiv prin asigurarea unui schimb eficient de informaţii.
Evenimentul este organizat în cooperare cu Guvernul SUA cu scopul dezvoltării capacităţilor naţionale de combatere a noilor ameninţări la adresa securităţii. La lucrările atelierului vor participa reprezentanţii ţărilor din regiunea Mării Negre, precum Bulgaria, România, Ucraina, observatori din Italia, Norvegia, Polonia, Turcia, Federaţia Rusă ş.a.
PSI a fost lansată în mai 2003 la Cracovia de către Preşedintele SUA de atunci, George W. Bush. La această iniţiativă participă peste 100 de state, fiind sprijinită inclusiv de ţările ce aspiră la calitatea de membru al UE. PSI este chemată să contribuie la stoparea activităţilor ilicite cu caracter transfrontalier legate de proliferarea tehnologiilor şi armelor de distrugere în masă. Republica Moldova sprijină iniţiativa dată şi este gata să-şi aducă aportul la realizarea obiectivelor acesteia.
 

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE