În luna octombrie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 820,9 mii tone de mărfuri sau cu 2,8% mai mult faţă de luna precedentă. Totodată, cantitatea de mărfuri transportată este cu 39% mai mică comparativ cu luna octombrie 2008.
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie–octombrie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 6290,8 mii tone de mărfuri, sau cu 57,3% mai puţin faţă de perioada corespunzătoare din anul 2008.
Diminuarea volumului de mărfuri transportate în raport cu ianuarie-octombrie 2008, s-a înregistrat la întreprinderile de transport feroviar – cu 64,8%), auto – cu 43%), aerian – cu 2,2% şi fluvial – cu 1,7%.
În structura mărfurilor încărcate în vagoane la staţiile de cale ferată din ţară ponderi mai mari s-au înregistrat la următoarele grupe de mărfuri: cereale şi produse de panificaţie – 40,4% (ianuarie–octombrie 2008 - 8,5%), metale feroase şi fier vechi – 19% (ianuarie–octombrie 2008 – 20,8%), materiale de construcţie şi ciment - 11,8% (ianuarie–octombrie 2008 – 51,6%).
În ianuarie-octombrie 2009, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2008   s-a micşorat numărul de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze (-5,9%), precum şi cu transportul aerian (-3,5%). Totodată, în transportul fluvial numărul acestora a crescut cu 11,6%.
În ianuarie–septembrie 2009 cu mijloacele de transport feroviar au fost transportaţi 3,9 mil. pasageri, cu 7,6% mai puţin faţă de perioada similară din anul 2008.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE