Creşterea industrială cu 1,2% din luna august s-a datorat în special, majorării volumului de macaroane, tăieţei şi produse făinoase cu 47,2%. De asemenea, şi-au majorat producţia întreprinderile de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor - cu 39,3% şi întreprinderile textile - cu 34,7%. 
Totodată, în luna august, comparativ cu luna precedentă, a scăzut producţia articolelor de tutun (cu 45,5%), de maşini şi aparate electrice (cu 36,6%), de ape minerale şi a băuturi răcoritoare (cu 29,3%). De asemenea, a scăzut producţia articolelor din lemn (cu 28,3%), a articolelor din piele şi încălţăminte din piele (cu 28%), a nutreţurilor (cu 20,6%), a produselor lactate (cu 13,9%) şi a băuturilor alcoolice distilate (cu 11,7%).
Potrivit şefei Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor, Valentina Comarniţchi, întreprinderile explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi a celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.
În acelaşi timp, faţă de luna august 2008, în august 2009 producţia industrială a scăzut cu 23,1%. 
În perioada ianuarie-august 2009 producţia indusrială s-a redus cu 24,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului tecut. Declinul producţiei industriale, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2008, a fost determinat de reducerea producţiei în întreprinderile din: industria extractivă cu 38,2%, industria prelucrătoare – cu 26,8%, sectorul energetic – cu 4,5%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,8%, 23,4% si 0,5%.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE