Fermierii vor să se vadă cu noul Guvernator al BNM, Anca Dragu. Agricultorii speră într-o comunicare cu noul șef al Băncii Centrale pe marginea soluților pentru agricultori, care se află în dificultate de plată față de sistemul bancar.

„Prin prezenta, venim cu cele mai sincere urări de bine cu ocazia investirii în funcția de guvemator al Băncii Naționale a Moldovei, de președinte a Consiliului de supraveghere si al Comitetului executiv. Vă dorim mult succes in realizarca sarcinilor ce stau în fața Dumneavoastră.

Totodată, suntem nevoiți să constatăm, că in 2022-2023 sectorul agrar național a fost grav afectat de multiple crize, generate de război din Ucraina, precum și de calamitățile naturale, perioadă în care practic nu am avut parte de careva acțiuni de ajutor din partea autorităților de stat, spre deosebire de alte țări din Europa de Est. Prin urmare, în prezent sute de fermieri au intârzieri la achitarea creditelor bancare. Cu regret, relevăm și o lipsa de comunicare din partea predecesorului Dumneavoastră, care a refuzat să poarte un dialog pe marginea soluților pentru agricultori, care se află în dificultate de plată fată de sistemul bancar. Remarcăm că în anul 2020, în situația mai puțin gravă.

BNM a fost mult mai receptiv si a acceptat atenuarea exigențelor în procesul de creditare pentru producătorii agricoli și a permis băncilor să nu catalogheze creditele restructurate ca neperformante. În acest context, dorim să atragem atenția că în tot portofoliul de creditare, agricultura reprezintă doar circa 5%.

Nu putem să nu menționam faptul, că reprezentanții Asociatiei Forța Fermierilor în toată perioada menționată a avut și mai multe întâlniri cu reprezentanții partenerilor externi, atât în Republica Moldova, cât și in Bruxelles. Am avut întrevederi cu deputații din Parlamentul European, inclusiv cu fostul comisar european pe agricultură si dezvoltare rurală Dacian Cioloș, care este gata să contribuie la atragerea mai multor fonduri de sprijin financiar pentr salvarea sectorului agrarar din Moldova în contextul consecințelor pe care le suportă fermierii din cauza războiului din Ucraina. Doar că, pentru accasta e nevoie de poziția mult mai activă din partea autorităților din Republica Moldova.

Pornind din cele spuse, AO Foța Fermierilor" solicită respectuos întâlnirea urgentă cu Dumneavoastră în vederea identificării prompte pentru agricultori, a soluțiilor necesare” se menționează în comunicatul Asociației.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE