Pensionarii care au un venit lunar de până la trei mii de lei, nu vor mai primi cei 100 de lei lunar pentru pâine, în contextul scumpirii acestui produs. Guvernul susține că nu sunt prevăzuți bani în acest sens.

Este vorba despre proiectul de lege care prevede compensarea parțială a cheltuielilor suportate pentru procurarea pâinii, în contextul majorării din data de 1 februarie 2022 a prețurilor la pâine de către cel mai mare producător de produse de panificație din stat. Principalele prevederi ale proiectului vizează acordarea compensațiilor în mărime de 100 de lei lunar beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, al căror cuantum lunar nu depășește suma de 3000 lei. DOC

Guvernul menționează că, în vederea susținerii persoanelor aflate în dificultate, legislația prevede un spectru de acțiuni, printre care se numără indexarea la 1 aprilie a pensiilor, în conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, a venitului lunar minim garantat, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social, precum și a celorlalte prestații sociale, conform legislației.

”Constatăm că propunerea privind compensarea majorării prețurilor la pâine are impact asupra bugetului de stat și necesită identificarea mijloacelor financiare suplimentare în bugetul respectiv. Proiectului implică cheltuieli bugetare suplimentare pentru anul 2022 în sumă de 674,2 milioane lei. Remarcăm, de asemenea, că în nota informativă la proiect, la compartimentul Fundamentarea economico-financiară, nu au fost estimate cheltuielile financiare suplimentare necesare pentru dezvoltarea sistemului informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale, iar norma prevăzută alin.(2) al art.4 din proiect, care stipulează că „compensația se acordă din oficiu începând cu data de 1 februarie 2022”, este una ireală din motivul necesității de timp pentru dezvoltarea și ajustarea acestuia la tipul nou de prestație socială”.

Ministrul Muncii precizează că nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare, proiectul de lege supus avizării nu poate fi susținut.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE