Pentru acoperirea deficitului din proiectul bugetului municipal se prevede vânzarea și privatizarea bunurilor din proprietatea public. Astfel, potrivit proiectului bugetului municipal pentru anul 2012, deficitul constituie suma de 212 milioane 969,8 mii lei.
Potrivit dispoziţiei primarului general, din 1 noiembrie 2011, la capitolul venituri este preconizată suma de 2.397.480,9 mii lei, pe când cea a cheltuielilor constituie suma de 2.610.450,7 mii lei.
Drept surse de acoperire a deficitului bugetar se consideră mijloacele financiare preconizate din vânzarea şi privatizarea bunurilor din proprietate publică, în sumă totală de 80.050 mii lei şi sursele externe de finanţare în sumă de 183.497,5 mii lei.
Pentru rambursarea împrumuturilor externe în bugetul municipal Chişinău pe anul 2012 se prevăd mijloace financiare în valoare de 50 milioane 577,8 mii lei.
Proiectul urmează a fi prezentat spre examinare şi aprobare Consiliului Municipal Chişinău.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE