Curtea Constituțională a respins o inițiativă a deputaților din PAS de modificare a Constituției care propunea ca statutul de deputat să fie compatibil cu activități private

 ca  să posibilitatea de a avea ocupații private, cum ar fi cele de artă, medicale, consultanță și altele – va împiedica fenomenul de „politicieni de carieră” manifestat prin izolare politică.

Curtea Constituțională a dat aviz negativ la o inițiativă a deputaților din PAS de revizuire a Constituției care propunea ca  parlamentarilor să le fie permisă activitatea în sectorul privat.

Mai exact, deputații au propus modificarea articolului 70 din Constituție, astfel încât sintagma calitatea de deputat este „incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice” să fie înlocuită cu „incompatibilă doar cu funcțiile publice și de demnitate publică”.

„Deputăția nu trebuie urmărită ca profesie în sine. Articolul 60 alin. 1 din Legea despre statutul deputatului în Parlament prevede că Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului, prin urmare deputații trebuie să reprezinte poporul, inclusiv grupurile profesionale. În acest sens, posibilitatea de a avea ocupații private va împiedica fenomenul de „politicieni de carieră”, manifestat prin izolare politică”, era argumentul celor de la PAS.

În hotărârea pronunțată, magistrații CCM au atras atenția asupra faptului că proiectul de lege nu corespunde limitelor materiale de revizuire și nu poate fi înaintat parlamentului spre examinare. Mai exact, acesta contravine prevederilor Constituției, conform cărora „nicio revizuire nu poate fi făcută, dacă are c aducea rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora”. Totodată, Curtea a statuat că inițiativa de modificare a aricolului 70 din Constituție aduce atingere independenței mandatului de deputat.

Reaminitim că în anii de guvernare a AIE a mai existat o inițiativă similară acestei spețe prin care se propunea ca funcția de deputat să fie compatibilă cu cea de ministru.

În anul 2009 în baza Hotarârii Parlamentului RM, având drept scop prelungirea termenului de 30 de zile pentru renunțarea la funcția incompatibilă cu cea de deputat, totodata acordind posibilitatea de a nu depune mandatul de deputat, ex-Prim-Ministru Vlad Filat si alți deputați, membri ai Guvernului, au fost imputerniciți să cumuleze în termen de 6 luni și funcția de membru al Guvernului. Atunci, acea prevedere a fost contestată la Curtea Constituțională, iar Înalta Instanță a declarat neconstituțională prevederea dată.

„Calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite, cu excepția activității didactice și științifice”.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE