Consumul de energie electrică în R. Moldova (fără regiunea transnistreană) a crescut, în anul 2008 cu 2,2% faţă de anul precedent şi a atins cifra de 3 mlrd 225,2 mln kWh, arată date ale Agenţiei naţionale pentru reglementări în energetică (ANRE) privind evoluţiile pe acest segment al pieţii energetice.

Cea mai mare creştere a consumului de energie electrică a fost înregistrată în zona deservită de RED Union Fenosa şi atins nivelul de 2 mlrd 261,7 mln kWh, cu 3,2% mai mult faţă de anul precedent. În zonele deservite de RED Nord şi RED Nord–Vest creşterile consumului au alcătuit 1,5% şi, respectiv, 1,3%, iar consumatorul eligibil    Ciment – Lafarge din Rezina a redus consumul de energie cu tocmai 9,6%.

Volumul total al consumului tehnologic de energie în reţelele de transport, al consumului tehnologic şi al pierderilor în reţelele de distribuţie s-a redus, în 2008, faţă de 2007, cu 5,3% şi a alcătuit 634,9 mln kWh. În reţelele de transport valoarea acestui indicator a constituit 110,4 mln kWh (2,86%), iar în reţelele de distribuţie 524,5 mln kWh.

În comparaţie cu 2007, în 2008 rata consumului tehnologic şi a pierderilor comerciale în reţelele de distribuţie raportată la cantitatea totală de energie electrică intrată în aceste reţele s-a micşorat cu 1,2 puncte procentuale şi a alcătuit 14,45%. Serviciul de presă ANRE mai arată că RED Union Fenosa a redus rata consumului tehnologic şi a pierderilor comerciale cu 1,52 puncte procentuale: de la 16,90%, în 2007, până la 15,38%, în 2008. Celelalte două întreprinderi de distribuţie de stat, RED Nord şi RED Nord –Vest, au înregistrat rate mai mici decât valoarea procentuală admisă de ANRE pentru anul 2008.

Raportul ANRE mai informează că achiziţiile de energie electrică au crescut, în 2008, faţă de 2007, cu 0,9 la sută şi au însumat trei miliarde 860,1 mln kWh. Volumul energiei importate din Ucraina s-a majorat în 2008, faţă de anul precedent, cu 0,9% şi a constituit 2 mlrd 958 mln kWh, iar producţia autohtonă de energie a crescut cu 0,7% şi a alcătuit 902,1 mln kWh. Cota importurilor din Ucraina în structura achiziţiilor de energie electrică a fost de 76,6%, iar cea a producţiei autohtone de curent electric de 23,4%. Ca şi în anii precedenţi, în 2008 cea mai mare cantitate de energie, de circa 640,6 mln kWh, a fost produsă de CET-2 din Chişinău.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE