În cadrul întrevederii, Carpov  făcut o trecere în revistă a stadiului actual şi a recentelor evoluţii în problematica transnistreană. El a subliniat că autorităţile de la Chişinău întreprind eforturi susţinute în vederea identificării unei soluţii viabile pentru reglementarea conflictului din regiunea transnistreană, concentrîndu-se în special pe continuarea dialogului politic cu partenerii din formatul „5+2", soluţia finală fiind reintegrarea ţării în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internaţional în baza respectării principiului suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Viceprim-ministrul şi-a exprimat speranţa că negocierile oficiale în formatul „5+2" vor fi reluate pînă la sfîrşitul anului curent şi vor servi drept mecanism eficient de soluţionare definitivă a problemei transnistrene.
Printre subiectele abordate în cadrul discuţiilor s-au regăsit măsurile de consolidare a încrederii populaţiei de pe cele două maluri ale Nistrului, implementate de către autorităţile moldoveneşti, instalarea unilaterală de către structurile autoproclamate transnistrene a noilor puncte de control, precum şi respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.
În context, vicepremierul pentru reintegrare a menţionat că, graţie eforturilor conjugate ale conducerii Republicii Moldova, Guvernului, instituţiilor naţionale, societăţii civile, precum şi a partenerilor internaţionali implicaţi, s-a reuşit eliberarea cetăţeanului Republicii Moldova, Ilie Cazac.
De asemenea, Eugen Carpov l-a informat pe diplomatul american despre vizita în Republica Moldova a reprezentanţilor mediatorilor şi observatorilor în procesul de negocieri în reglementarea transnistreană, care în perioada 3-5 noiembrie curent se vor afla la Chişinău şi Tiraspol pentru consultări. Vicepremierul şi-a exprimat certitudinea că vizita respectivă în R.Moldova va constitui un bun prilej pentru schimb de opinii înainte de prima reuniune oficială în formatul „5+2".

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE