Congresul Autorităților Locale din Moldova, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul și Asociația Obștească Promo-LEX au constituit „Coaliția pentru Descentralizare” și stabilirea unui plan de acțiuni pe problematica reformei administrației publice.

„Coaliția pentru Descentralizare” își propune edificarea și activarea unei platforme de discuții care va asigura o abordare cât mai complexă și multilaterală a problematicii reformei administrației publice, în vederea accelerării și aprofundării procesului de descentralizare și consolidare a autonomiei locale.

Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, a declarat că scopul principal al coaliției este să edifice și să activeze o platformă largă de discuții pe tema descentralizării și autonomiei locale, ceea ce reprezintă un fapt care a lipsit de mulți ani în Moldova. Prin intermediul acestei platforme va fi creat un sistem de administrație publică centrală și locală sustenabil, conform tuturor standardelor care să asigure cetățenii Republicii Moldova cu servicii de calitate corespunzătoare.

Prioritățile Coaliției pentru următoarea perioadă sunt:
  • Consolidarea guvernării descentralizate în Republica Moldova, care să conducă la fortificarea și extinderea subsidiarității, autonomiei locale și optimizării funcțiilor și resurselor puterilor locale;
  • Extinderea bazei finanțelor locale în condiții de transparență, eficacitate și legalitate a deciziilor puterilor locale în stat.
  • Participarea activă, responsabilă și calificată la toate etapele de recalibrare a puterilor locale de nivelul I și II, oferindu-și toată susținerea și priceperea la identificarea opțiunilor de reformă, scenariile optime, evaluarea impactului și mobilizarea actorilor locali și regionali în vederea implementării acestor reforme.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE