În contextul recentelor declarații lansate în spațiul public privind situația economico-financiară și riscurile în activitatea S.A. „Apă-Canal Chișinău”, implicit la deconectările energiei electrice în unele puncte de consum, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu câteva precizări.

Regulatorul constată că tarifele care au intrat în vigoare la 13 ianuarie curent, acoperă toate cheltuielile operaționale ale operatorului, reieșind din volumul consumului tehnologic și a pierderilor de apă în rețea acceptate în scopuri tarifare, implicit cheltuielile pentru energia electrică consumată reieșind din prețul actualizat la energia electrică. Totodată ANRE consedră că orice afirmație din partea unor persoane publice privind tergiversarea aprobării tarifelor, sau aprobarea acestora la un nivel insuficient sunt absolut inconsistente și poartă un caracter manipulator. Agenția încurajează furnizorul de apă, cât și fondatorul acestuia să se concentreze pe îmbunătățirea managementului economico-financiar, să lichideze restanțele față de creditorii întreprinderii și să identifice soluții cu furnizorul de energie.

Totodată, pentru a verifica corectitudinea aplicării prevederilor actelor normative în vigoare în activitatea întreprinderii, ANRE a inițiat un control al activității licențiate a S.A. „Apă-Canal Chișinău” pentru perioada anilor 2020 – 2022.

„ Astfel, în calculul tarifului au fost incluse cheltuieli pentru consumul de energie electrică în valoare totală de 208,8 mil. lei, ce ar da posibilitatea operatorului să achite lunar consumul de energie electrică în valoare de 17,4 mil. lei.

Cu referire la datoriile create pentru consumul de energie electrică de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” la situația din 1 ianuarie 2023, de relevat, că în tariful anterior, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 203 din 19 mai 2017 pentru S.A. „Apă-Canal Chișinău”, au fost incluse cheltuieli pentru energia electrică în mărime de 134,3 mil. lei. Ulterior, în perioada anilor 2019-2021, S.A. „Apă-Canal Chișinău” nu a înaintat nicio solicitare de ajustare a tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Or, în condițiile micșorării treptate în perioada nominalizată a prețurilor reglementate la energia electrică, s-au format devieri pozitive (excedent de venituri) în tarifele pentru serviciile prestate de alimentare cu apă și de canalizare. Astfel, la situația din 1 ianuarie 2023, veniturile suplimentare ale S.A. „Apă-Canal Chișinău”, doar din economiile la energia electrică consumată, au constituit circa 42,5 mil. lei.”, se menționează în comunicatul ANRE.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE