La începutul anului 2023 se atestă o creștere a prețurilor la produsele petroliere. Pe lângă fluctuațiile cotațiilor internaționale, aceasta se explică în mare măsură datorită a doi factori obiectivi.

Pe de-o parte, pentru primul semestru al anului 2023 ANRE a majorat marja comercială specifică la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard cu 10%, de la 2,62 lei/litru la 2,91 lei/litru. Această majorare a fost necesară pentru păstrarea unui echilibru adecvat între interesele consumatorilor și fiabilitatea pieței produselor petroliere, în special în condițiile în care războiul din Ucraina a avut și continuă să provoace consecințe economice severe pentru statele din regiune, inclusiv Republica Moldova. Majoritatea cheltuielilor suportate de către comercianții de carburanți, precum remunerarea muncii, transportul sau cheltuielile de regie au crescut semnificativ pe parcursul anului 2022, fapt ce a impus necesitatea ajustării nivelului marjei comerciale specifice.

Pe de altă parte, începând cu 1 ianuarie 2023 s-au majorat cotele accizelor prevăzute de Codul Fiscal al Republicii Moldova. ANRE menționează că prin Legea nr. 257 din 16.12.2020, la majoritatea mărfurilor supuse acestui tip de impozitare au fost majorate gradual cotele accizelor pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru anii 2021 – 2023. În rezultat, din 01 ianuarie 2023 acciza pentru o tonă de benzină importată s-a majorat cu 637 lei și pentru o tonă de motorină cu 268 lei, care în consecință se vor reflecta treptat pe parcursul a două săptămâni în prețul final la pompă în mărime de plus 48 bani/litru la benzina COR 95 și plus 22 bani/litru la motorină.

Respectiv, aspectele menționate mai sus, cumulate cu ultimele tendințe de creștere a prețurilor la bursele internaționale, au generat pentru ziua de mâine, 04.01.2023, următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard:

- 23,32 lei/litru - pentru benzina COR 95 (+ 70 bani);
- 23,64 lei/litru - pentru motorina standard (+ 46 bani).

ANRE subliniază, că majorarea prețurilor bazată pe creșterea marjei comerciale specifice și a cotei accizelor poartă un caracter unic, fiind resimțită mai accentuat doar în prima zi de calcul a anului nou. În continuare, în baza Metodologiei în vigoare, evoluțiile prețurilor la produsele petroliere principale de tip standard vor fi influențate exclusiv de nivelul cotațiilor la bursele internaționale și ratele de schimb ale monedei naționale în raport cu dolarul SUA.

Agenția reiterează că mecanismul actual de formare a prețurilor la produsele petroliere principale de tip standard asigură prețuri corecte, transparente și ușor de verificat, reflectând fidel evoluțiile pe piața internațională atât în perioade de creștere cât și de descreștere a cotațiilor.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE