Un studiu elaborat de către experții Promo-LEX a scos în evidență un șir de probleme depistate în finanțarea partidelor politice, informează Politik.md. Au fost evidențiate trei categorii de probleme existente la moment în domeniul ființării partidelor politice.
„O primă categorie de probleme se referă la sistemul de evidenţă şi control menit să protejeze arena politică de finanţarea ilegală, dependența partidelor de un număr limitat de donatori sau supra-cheltuieli. Astfel, deși există limitări pentru donațiile primite sau pentru suma totală a veniturilor pe care un partid le poate obține din surse private, Promo-LEX constată că, acestea sunt stabilite la niveluri foarte ridicate”, se menționează în Studiu.
În acest sens, experții Promo-LEX recomandă Parlamentului să revizuiască limitele plafoanelor de donații din partea persoanelor fizice și a celor juridice. Una din propuneri este ca nivelul limită să fie de 20 și, respectiv, 40 de salarii medii așa era stabilit inițial în proiectul de lege.
„Alte probleme vizează asigurarea transparenței și a controlului finanţării partidelor politice. Promo-LEX a constatat că, raportarea financiară anuală a partidelor politice a fost foarte neregulată până în prezent. Din partidele politice înregistrate, doar 10 și-au prezentat rapoartele financiare în 2013 și 18 în 2014. Deși prevederile legale garantează transparența procesului de finanțare, partidele politice sunt reticente față de divulgarea informației cu caracter financiar. În același timp, sancțiunile prevăzute pentru nerespectarea cadrului legal privind transparența și controlul finanțării partide politice nu sunt destul de aspre și nu pot servi drept un factor de descurajare eficient”, atenționează experții.
Pentru combaterea lor, Promo-LEX recomandă înăsprirea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor care vizează transparența financiară a partidelor politice.
„O a treia categorie de probleme ține de capacitățile limitate ale partidelor politice de a asigura gestionarea eficientă, transparența și raportarea mijloacelor financiare gestionate în cadrul partidelor. Studiul Promo-LEX relevă că, în majoritatea cazurilor reglementările interne și structura partidelor politice nu corespund cerințelor legale, managementul financiar este supracentralizat”, se arată în raport.
Pentru elaborarea Studiului s-au efectuat 14 interviuri cu reprezentanții organizațiilor centrale de partid (dintre partidele parlamentare, doar Partidul Democrat din Moldova a refuzat invitația Promo-LEX). Alte 245 de interviuri au fost realizate cu reprezentanții a 21 filiale teritoriale ale partidelo politice, iar 3 interviuri cu alte părți interesate. Au fost analizate 43 de statute ale partidelor politice, 28 de rapoarte financiare anuale și 21 de rapoarte privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2014.
Studiul a fost elaborat de Asociația Promo-LEX în cadrul Proiectului „Combaterea corupției politice în Republica Moldova prin îmbunătățirea cadrului legal privind finanțarea partidelor politice și supravegherea civică” implementat cu sprijinul Fondului pentru Buna Guvernare al Ambasadei Britanice la Chișinău.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE