Soldul creditelor în economie s-a redus în luna aprilie cu 74.1 milioane de lei sau 0.3 la sută faţă de luna martie, constituind 24.586.7 mil. lei la sfârşitul lunii aprilie, potrivit ultimei publicaţii lunare a Băncii Naţionale a Moldovei (BNM).
BNM anunţă că soldul s-a diminuat, ca urmare a scăderii soldului creditelor acordate în monedă naţională cu 171.8 mil lei (1.2%), în timp ce soldul creditelor în valută străină (exprimate în MDL) a consemnat o majorare cu 97.7 mil lei (1.0%).
Soldul creditelor în lei acordate sectorului privat s-a redus cu 130.1 mil lei (1.5%), iar a creditelor acordate persoanelor fizice cu 84.3 mil lei (1.8%). Pe de altă parte, soldurile creditelor acordate întreprinderilor de stat şi altor organizaţii care practică unele operaţiuni financiare au crescut cu 0.5 mil lei (0.2%) şi cu 42.1 mil lei (4.4%), respectiv.
Băncile au acordat în luna aprilie credite în sumă de 562.8 mil lei, în scădere cu 166.5 mil lei, sau cu 22.8% faţă de luna precedentă. Ponderea creditelor acordate persoanelor juridice din volumul total al creditelor acordate în monedă naţională a constituit 85.4%.
În structura pe scadenţe creditele în MDL cu termene de peste 12 luni acordate persoanelor juridice au rămas practic la nivelul lunii precedente, cu cota maximă de 54.6% din total.
În luna aprilie 2009 rata medie a dobânzii la creditele acordate în monedă naţională s-a micşorat cu 0.56 puncte procentuale, până la nivelul de 22.57%, ca urmare a scăderii ratei medii la creditele acordate persoanelor juridice cu 0.48 puncte procentuale, până la nivelul de 22.12%, în timp ce rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a rămas la acelaşi nivel, de 25.22%.
Volumul creditelor în valuta străină acordate persoanelor juridice a constituit 470.2 mil lei (echivalentul a 42.2 mil USD, micşorându-se cu 15.2 mil USD față de luna martie 2009).

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE