Unul dintre obiectivele Planului de acțiuni al Guvernului pentru 2015-2018 este cel de a aplica „Legea 2%”, însă până în prezent nu a fost elaborat un mecanism de implementare a acesteia. Având în vedere aceste circumstanțe, consilierii juridici ai Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) au întocmit, în primăvara anului 2015, un document de politici, denumit „Impactul Legii 2% asupra durabilității financiare a organizațiilor societății civile”, unde au prezentat recomandări pentru elaborarea unui mecanism eficient de implementare a Legii 2%, comunică Politik.md.
Totodată, în luna noiembrie 2015, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Ministerului Justiției, însoțiți de Sorina Macriniciși Ilie Chirtoacă, consilieri juridici la Centrul de Resurse Juridice din Moldova au realizat o vizită de studiu în Ungaria și Slovacia unde s-au informat cu privire la bunele practici de implementare a mecanismului de desemnare procentuală. Vizita de studiu a fost organizată de Centrul European de Drept Necomercial (ECNL) din Budapesta, Ungaria. Obiectivul vizitei de studiu a fost identificarea celor mai bune soluții pentru aplicarea efectivă în practică a „Legii 2%” în Republica Moldova și stabilirea rolului autorităților publice responsabile de punerea în aplicare a mecanismului 2%, studiind experiența Ungariei și Slovaciei, țări în care mecanismul este implementat de peste un deceniu.
Reîntorși acasă și având la bază experiența dobândită în cadrul vizitei de studiu și documentul de politici elaborat anterior, reprezentanții societății civile au invitat la o discuție, în cadrul unei mese rotunde, autoritățile de resort ale țării în vederea discutării implementării mecanismului de desemnare procentuală în Moldova.
Masa rotundă a adunat în jurul ei reprezentanți ai Ministerului Finațelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ministerului Justiției și Inspecției Financiare și a avut loc  la 10 martie 2016. Scopul mesei rotunde a fost cel de a discuta cu autoritățile statului etapele ulterioare necesare de parcurs în vederea implementării mecanismului de desemnare procentuală, precum și procedura de direcționare a desemnărilor de către contribuabilii persoane fizice și transferul sumelor către beneficiari, utilizarea desemnărilor de către beneficiari, dar și despre cum ar trebui să se desfășoare campaniile de informare astfel încât un număr cât mai mare de persoane să afle despre noul mecanism de desemnare procentuală.
Totodată, în cadrul dialogului dintre societatea civilă și autorități, au fost stabiliți și pașii ulteriori, necesari pentru elaborarea Regulamentului de implementare a mecanismului de desemnare procentuală.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE