Republica Moldova urmează să denunțe un acord care stabilește mecanismele de interacțiune în ceea ce privește asigurarea Trupelor de Grăniceri ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente cu armament și tehnică militară. Comisia politică externă și integrare europeană a aprobat avizul consultativ privind denunțarea Acordului cu privire la principiile asigurării Trupelor de grăniceri cu armament, tehnică militară și alte resurse materiale, organizării lucrărilor de cercetări științifice și experimentale de construcție, semnat la Tașkent, la 15 mai 1992.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, acordul și-a epuizat relevanța pentru Republica Moldova la scurt timp după încheiere, respectiv nu a fost pus în aplicare de către autoritățile competente.

De menționat că, în sesiunea de primăvară, Parlamentul a denunțat opt acorduri încheiate pe platforma CSI. Alte șase proiecte de denunțare a acordurilor cu CSI sunt înregistrate în Parlament și urmează a fi examinate de deputați.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE