Deşi legislaţia R.Moldova prevede şi sancţiuni în cazul nedeclarării averilor şi proprietăţilor, din cauza lacunelor în sistemul legislativ, nu au fost înregistrate sancţiuni, a precizat Angela Starinschi, şefa serviciului de presă a CCCEC.
Declaraţiile de avere au fost colectate la CCCEC, iar în decurs de 45 de zile acestea urmează să fie verificate de o comisie specială. Dacă se va depista că cifrele indicate în declaraţii nu vor corespunde cu cele reale, Comisia va informa CCCEC. În funcţie de gravitatea încălcărilor, persoanele care ascund veniturile reale pot fi sancţionate cu amenzi sau cu închisoare de până la 5 ani.
Potrivit legislaţiei, subiecţi ai declarării veniturilor şi a proprietăţii sunt:
Preşedintele Republicii Moldova, deputaţii, membrii Guvernului, judecătorii Curţii Constituţionale, Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de apel, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii, Procurorul General, procurorii şi adjuncţii acestora, membrii Curţii de Conturi, membrii Consiliului de administraţie a Băncii Naţionale a Moldovei, membrii Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, avocaţii parlamentari, Preşedintele Comisiei Electorale Centrale şi adjuncţii lor (permanenţi), şeful şi adjuncţii şefului Aparatului Guvernului, şefii oficiilor teritoriale ale Aparatului Guvernului, conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE